Veiligheid boven alles!

In het najaar van 2015 vond in Nederland een noodlottig ongeval plaats met een omgevallen silo op een chauffeur. Dit was voor Nevedi (Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie) de aanleiding om extra aandacht te schenken aan veiligheid op het boerenerf. De werkgroep ‘Veiligheid op het boerenerf’ van Nevedi heeft, naast twee brochures voor de werkgever en werknemer, een vragenlijst opgesteld die door de vrachtwagenchauffeurs en overige erfbetreders ingevuld kan worden op het boerenerf. Aan de hand van de ingevulde vragenlijst kunnen maatregelen getroffen worden op de betreffende bedrijven.

Vitelia Voeders vindt het belangrijk om aandacht te schenken aan veiligheid op het boerenerf, zowel in haar eigen belang als dat van haar afnemers, want ook familie en kinderen kunnen worden blootgesteld aan mogelijke risico’s.
Helaas gebeuren landelijk gezien, elk jaar nog steeds veel ongelukken op boerenerven. Erfbetreders worden regelmatig blootgesteld aan onveilige situaties zoals struikel- en valgevaar op het erf, slechte bereikbaarheid en slechte staat van silo, los- en ontluchtingsbuizen.

Dergelijke gevaarlijke situaties willen we samen met u als afnemer voorkomen.

Daarom zullen onze chauffeurs de komende maanden de door Nevedi opgestelde vragenlijst invullen bij een aantal bedrijven. Mochten zich onveilige situaties voordoen op uw bedrijf, dan zal dit door de verkoopadviseur met u besproken worden.

De vragenlijst is ook beschikbaar voor u als afnemer. U kunt de vragenlijst hieronder bekijken en gebruiken als checklist.