Datum Woensdag 31 januari 2018
Tijdstip 12:00 uur tot 15:30 uur
Locatie De Turfhoeve, Middenpeelweg 1 te Sevenum

Rundvee relatiedag 2018

Ook in 2018 organiseert het Vitelia-rundveeteam haar jaarlijkse 'Rundvee relatiedag'. Graag nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse relatiemiddag op woensdag 31 januari 2018. Het onderwerp van deze middag is ‘Ondernemen in een veranderende markt’.

De afgelopen jaren heeft de melkveehouderij een aantal veranderingen doorgemaakt. De laatste verandering is het in werking treden van het fosfaatrechtenstelsel. Hierdoor heeft u als ondernemer weer een flinke uitdaging voor de boeg. Om u meer inzicht te geven in de veranderingen in de markt hebben we een aantal sprekers uitgenodigd.

Clemens van der Aa,

sectormanager veehouderij bij Rabobank Nederland, presenteert de visie van de Rabobank op de melkveehouderij en zal daarbij ingaan op veranderingen in de zuivelmarkt en de laatste ontwikkelingen op het gebied van fosfaatrechten.

Gerjan Hilhorst,

onderzoeker bij Wageningen University & Research, zal ingaan op het gebruiken van de KringloopWijzer om van generieke normen naar bedrijfsspecifieke normen te gaan.

Ruud Zanders,

cofounder van Kipster, presenteert op een inspirerende als confronterende manier zijn visie op de veehouderij. Redenerend vanuit de pluimveehouderij zijn er vele raakvlakken en inzichten uit te halen voor andere agrarische sectoren in het algemeen en dierlijke sectoren in het bijzonder.

Deze relatiemiddag vindt plaats op woensdag 31 januari 2018 van 12.00 uur tot 15.30 uur in De Turfhoeve, Middelpeelweg 1 te Sevenum.

I.v.m. de voorbereiding vragen we u om u aan te melden vóór vrijdag 26 januari 2018 via onderstaande aanmeldformulier.

Wij hopen u te mogen begroeten.

Programma

12.00 uur | Ontvangst met soep en een broodje

12.45 uur | Openingswoord door: Edward Smedts, commercieel manager (Vitelia Voeders)

13.00 uur | 'Melken in de nieuwe realiteit' door: Clemens van der Aa

13.45 uur | 'Met de KringloopWijzer naar een bedrijfsspecifieke aanpak' door: Gerjan Hilhorst

14.30 uur | Pauze

14.45 uur | 'Wat verdwijnt er eerder... de kip of het ei' door: Ruud Zanders

15.30 uur | Afsluiting relatiedag

Aanmelding rundvee relatiedag 2018