Maxammongrain gerst

Maxammongrain gerst is een product op basis van geplette gerst. De gerst heeft een behandeling ondergaan. Dit in combinatie met het inkuilen zorgt ervoor dat het gehalte aan ruw eiwit (RE) in het product verhoogd wordt. De inkuilreactie leidt ook tot een stijging van de pH, dit geeft een bufferende werking.

Eigenschappen

Maxammongrain gerst combineert een hoge energiewaarde met een RE-gehalte van 16%. Het heeft hierdoor vergelijkbare eigenschappen als een eiwitrijk krachtvoer. Het RE stijgt, zonder dat het fosforgehalte hoger wordt. Het hoge aandeel zetmeel in de gerst stimuleert de melkproductie. Maxammongrain gerst kan een deel van dure eiwitrijke grondstoffen in het rantsoen vervangen. Nadat Maxammongrain gerst is omgezet heeft het een pH-waarde tussen 8,5 en 9,5, dit zorgt voor een bufferende werking in de pens. Onderzoek op verschillende bedrijven laat een productiestijging en/of een besparing op de voerkosten zien.

Gebruik

Maxammongrain gerst past goed in rantsoenen met een redelijk aandeel mais om de hoeveelheid RE aan te vullen. Ook past het goed bij graskuilen met een lagere VEM en RE. Door Maxammongrain gerst te voeren hoeft minder eiwitrijke producten, zoals eiwitmix, soja, raap, verstrekt te worden. Verstrek maximaal 4 kg Maxammongrain gerst per koe per dag.

Geur

Door de reactie van de gerst met de toevoegmiddelen ontstaat er een reactie waarbij een scherpe geur vrijkomt. Deze scherpe geur zit na de conservering in het product en is goed te ruiken.
De voeropname van de koeien is erg goed, dit geldt ook bij het los voeren van Maxammongrain gerst.

Verkrijgbaarheid

Bulk (vanaf 2 ton), los gestort (10,17 of 24 ton) en slurf (24 ton)