Melkvee

Vitelia Voeders staat voor een gezonde melkveehouderij, de gezondheid van uw dieren staat bij ons voorop.

Wanneer uw koeien gezond zijn, kunnen ze goed produceren. Op deze manier delen wij de zorg en passie voor uw dieren, samen met u. Met een bedrijfsspecifieke aanpak zorgen we ervoor dat u optimaal rendement behaald. Het is niet voor niets dat er op veel bedrijven met maatvoeders wordt gewerkt. Hierdoor behaalt u een optimale benutting uit het eigen ruwvoer.

Droogstand

Een nieuwe lactatie begint met een goede droogstand. Tijdens deze periode dienen de koeien voorbereid te worden op de volgende lactatie. Met een uitgebalanceerd rantsoen zorgen we ervoor dat de koeien gemakkelijk afkalven en vlot opstarten. Met het Droogstand Actieplan kunnen we op uw bedrijf de verbeterpunten van de droogstand in beeld brengen.

Ruwvoer

Om uw koeien optimaal te kunnen laten presteren is ruwvoer van een goede kwaliteit vereist. Om goed ruwvoer te kunnen telen zijn een aantal dingen belangrijk: bodem, bemesting, rassenkeuze en oogsttijdstip. Om u hiermee te ondersteunen werkt Vitelia Voeders nauw samen met Vitelia Agrocultuur. De specialisten van Vitelia Agrocultuur ontzorgen u bij een goede ruwvoerteelt.

Vitelia heeft een handige rekentool

Momenteel is de melkprijs historisch hoog. Aan de andere kant geldt dit ook voor de bijkomende kosten om melk te produceren. Voor een optimale melkproductie is het belangrijk om optimaal te voeren.
Vitelia heeft een handige tool ontwikkeld waarin het koe-saldo simpel berekend kan worden. In de tool wordt er gerekend met krachtvoer + ruwvoer. Hierdoor kan er op elk moment een beslissing worden genomen over het verdienmodel. Zo kan er maximaal gestuurd worden op rendement op het bedrijf! 

 

Heeft u een specifieke wens voor uw dieren? U kunt vrijblijvend contact opnemen met een van onze verkoopadviseurs voor meer informatie of antwoord op uw vragen. We kijken samen met u naar de mogelijkheden voor uw melkveehouderij.