Maandag 25 april 2022 in Vitelia Voeders

adVee Dierenartsen: "Het blijft mensenwerk"

We zijn vandaag bij een dierenartspraktijk te gast die de laatste jaren een flinke transitie heeft meegemaakt. In 2016 werd de fusie tussen Dierenartsen Praktijk Ysselsteyn en praktijk Aadal een feit. Onlangs is hier nog Avivet aan toegevoegd. We praten hierover met Michiel Hagenaar en Rob Vriens.

Waar staat adVee voor?

De eerste 2 letters “ad” staan voor “advies”. Vervolgens komt er een hoofdletter V, deze staat voor een kompas die een richting wijst. Het laatste deel van de naam “vee” staat voor de sectoren waarin deze praktijk werkzaam is. Enkel actief in de veehouderij? Ja, maar naast adVee zijn er in Erp, Heeswijk-Dinther en Veghel nog vestigingen voor huisdieren, onder de naam Praktijk Aadal. Deze organisatie hoort ook bij adVee. AdVee heeft vestigingen in Heeswijk-Dinther, Ysselsteyn en Lunteren. En daarnaast nog een dependance in België en Duitsland voor de klanten in die landen.

In totaal werken bij adVee momenteel 42 dierenartsen waarvan 14 in de pluimveesector. In totaal werken er zo’n 80 medewerkers in de praktijk. De keuze om meerdere praktijken samen te voegen en te groeien was een zeer bewuste keuze. Het klantenbestand wordt kleiner, steeds minder ondernemers, maar niet direct minder dieren. De complexiteit neemt echter wel toe door onder andere dierwelzijn. Rob: “Neem nu het verbod op snavelkappen bij leghennen. Dit lijkt een kleine stap, maar dit heeft voor veel problemen gezorgd in de pluimveestal.

Hierbij moest niet enkel naar diergezondheid gekeken worden, maar moesten alle facetten voor de kip in orde zijn. Brede kennis en ervaring opdoen op veel verschillende bedrijven heeft geholpen om tot oplossingen te komen.

Belangrijk is ook dat we nu voor elke tak van pluimvee meerdere dierenartsen hebben die dagelijks met deze tak bezig zijn. Dit maakt het mogelijk om ook in het weekend kundige dierenartsen beschikbaar te hebben voor elke pluimveetak afzonderlijk.”

De slogan van adVee: Een goed advies begint en eindigt in de stal.

Preventieve diergezondheid

Michiel: “In het verleden was ons werk meer troubleshooten, maar dit is gedraaid en nu zijn we steeds meer preventief met diergezondheid bezig.” Rob vult aan: “De dieren waarmee we werken worden ook steeds duurder, dus daarom is een gezonde kip met een lange levensduur nu nog belangrijker.” Michiel: “We zien steeds minder uitschieters qua gezondheid. Koppels kunnen ook zonder bijsturen prima presteren. Maar met een goed stalbezoek kan er toch nog iets opvallen wat beter kan. En daar wordt het dier en de pluimveehouder uiteindelijk beter van.”

Vanwege de grote dreiging van vogelgriep is het momenteel niet mogelijk om bedrijfsbezoeken te doen samen met de voeradviseur en de vertegenwoordiger van de broederij. Rob: “Dat is jammer, want een gezamenlijk bezoek levert het meest complete advies op voor een koppel. We zien een duidelijke meerwaarde voor deze vorm van begeleiden. Kennisdelen en alle neuzen dezelfde kant op. Met zijn allen weten we meer.”

Wat is er leuk is aan jullie werk als dierenarts?

Rob en Michiel geven aan: “Het werk is heel afwisselend, elke dag iets nieuws. We werken in een zeer dynamische markt. Neem nu onbehandelde snavels, een grote uitdaging. De hele sector heeft hier haar schouders onder gezet om er iets van te maken. En zo komen er continu nieuwe uitdagingen voorbij. Daarnaast heeft ons vak ook een mooi sociaal randje, het blijft mensenwerk.

We kiezen er bewust voor om ook de sectorbelangen te behartigen in diverse overlegstructuren met de overheid en de sector.”

Een goede samenwerking met Vitelia Voeders is erg belangrijk!

De buitendienst van Vitelia komt dagelijks bij veel veehouders. Een goed advies is goud waard. Maar enkel als alle partijen achter dit advies staan.

We zien de laatste jaren dat we bij veel klanten regelmatig een overleg plannen samen met de andere erf-betreders, waaronder de diverse dierenartsen van adVee. Vitelia kan onderschrijven dat deze vorm van gezamenlijk overleg plezierig en constructief is. Voor elke beslissing dienen meerdere aspecten meegenomen te worden. Met gezamenlijk overleg worden de beslissingen beter. En dat is dan weer goed voor de portemonnee.

We hopen nog vele jaren op deze plezierige manier constructief samen te kunnen werken met de specialisten van adVee.