Donderdag 1 juni 2023 in Vitelia Voeders

Aromabiotic Cattle

Celgetal is een maatstaf voor de gezondheid van het uier van de koe. Vanwege de stijgende producties bij koeien wordt het steeds belangrijker om het immuunsysteem en de penswerking van de koeien te ondersteunen.

Aromabiotic Cattle – samengesteld uit middellangketenige vetzuren (C6, C8, C10 en C12) – biedt deze ondersteuning. Met Aromabiotic Cattle verlopen de fermentatieprocessen in de pens efficiënter, daalt de methaanproductie en is de pens-pH hoger. Bovendien verbetert de immuniteit dankzij effecten op witte bloedcellen.

Verhoogd celgetal

Bij een ontstekingsreactie in de uier migreren de neutrofielen vanuit het bloed naar het geïnfecteerde weefsel. Hierdoor stijgt het aandeel neutrofielen in de melk, wat leidt tot een verhoogd celgetal. De kwaliteit van de neutrofielen bepaalt hoe snel een beginnende infectie wordt bestreden. Rond afkalven worden de neutrofielen minder vitaal. Vaak ontstaat hierdoor klinische mastitis wat een grote kosten post is in de melkveehouderij. Direct melkverlies, verlaagde melkproductie, noodzakelijke afvoer van dieren, veterinaire behandeling en extra arbeid. Subklinische mastitis wordt minder snel herkend, maar zorgt ook voor grote productieverliezen. Een celgetal van 100.000 geeft al 3 procent melkproductieverlies en bij een celgetal van 550.000 loopt dit op tot 9,5 procent.

Verbeterde vitaliteit

Als melkkoeien tijdens droogstand en lactatie Aromabiotic Cattle krijgen verstrekt, neemt de vitaliteit van de neutrofielen toe. Uit veldproeven blijkt dat Aromabiotic Cattle bijdraagt aan een hogere melkproductie, een lager celgetal, minder klinische mastitis, een betere algemene weerstand, lagere veterinaire kosten en minder antibioticagebruik. Op bedrijven waar het celgetal regelmatig te hoog is, kan Aromabiotic Cattle ook het hele jaar door worden gegeven. De aanbevolen dosering bedraagt 30 tot 40 gram per dier per dag.

Aromabiotic Cattle kan verstrekt worden als los mineraal in zakgoed of als toevoeging in krachtvoermengsels.