Donderdag 5 november 2020 in Vitelia Voeders

Bedrijfsreportage - Livar nieuwe locatie in Meerlo

Sinds augustus van dit jaar heeft Livar er een nieuwe boerderij bij. Deze volledig nieuw gebouwde vleesvarkensstallen liggen in het Limburgse Meerlo. Alle ervaringen van de afgelopen 20 jaar zijn in deze bijzondere stallen verwerkt.

Smaak als beloning voor goede zorg

Wat is Livar?

Livar is in 1999 opgericht door een vijftal Limburgse varkenshouders. Ze hielden varkens als elke andere varkenshouder. Het idee werd geboren om op een andere manier varkens te gaan houden. Meer oog voor het varken en meer aandacht voor smaak van het vlees. 

Het varkensvlees verdween rond de eeuwwisseling langzaamaan van de menukaart van de luxere restaurants en het werd tijd om daar weer verandering in te brengen. Het Livar varken was geboren!

Inmiddels is Livar uitgegroeid tot een belangrijke leverancier in de markt van smakelijke vleesproducten, gemaakt van het Limburgs kloostervarken. De smaakvolle vleesproducten worden uitsluitend aan de horeca en slagerijen geleverd. 

Dagelijks krijgen de varkens automatisch gehakseld stro in hun ligbed aangevoerd

Strohuisvesting 2.0

Livar is trotse houder van het Beter Leven Keurmerk 3 sterren van de Dierenbescherming. Dit houdt onder andere in dat de varkens bijna drie keer zoveel ruimte hebben, gehuisvest worden op stro en een uitloop naar buiten hebben. De ambitie is om varkens op deze manier te huisvesten, waarbij de vroegere nadelen van strohuisvesting worden geminimaliseerd. Het Livar concept is een leerproces geweest. Alle positieve, maar zeker ook de minder positieve ervaringen in de voorbije jaren zijn meegenomen in de bouw van de nieuwe stallen in Meerlo. Stro-mest wordt dagelijks middels een stroketting automatisch de stal uit verwijderd en centraal verzameld. Er komt geen laadschop meer aan te pas. De uitlopen zijn voorzien van een roostervloer die zorgt voor een goede mestdoorlaat en minimale geuremissie.

Tevens hoeft men geen pakken stro meer te dragen. Dagelijks krijgen de varkens automatisch gehakseld stro in hun ligbed aangevoerd middels een ketting met een voorraadbunker per hok.

Verse en frisse lucht komt middels overdruk de stal binnen om vervolgens de stal te verlaten middels de opening boven het gordijn op het hoogste punt van het dak. Deze dakconstructie wijkt behoorlijk af van het traditionele zadeldak. Bij deze nieuwe stallen is namelijk gekozen voor een zogenaamd lessenaarsdak met een oversteek. De uitlopen liggen richting het noorden en de rug van de stal, waar de lucht naar binnen komt, naar het zuiden. Een mooie test was al direct de hittegolf in augustus. 

De reeds aanwezige varkens lagen lekker buiten in de schaduw in de buitenuitlopen. De hoge temperatuur was de varkens niet tot last. Efficiënt en milieuvriendelijk huisvesten met maximaal comfort voor de varkens en maximaal werkplezier voor de verzorger is continu het vertrekpunt bij de ontwikkeling van deze nieuwe stallen geweest. Kort gezegd: Strohuisvesting 2.0

Een gezonde boterham verdienen met veel werkplezier, daar draait het om

Toekomst

Livar ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet. De keuze voor vaste afnemers van de vleesproducten en eigen regie over de keten is de juiste weg gebleken. Een eigen concept in de markt zetten is een lange weg, maar inmiddels is Livar breed bekend in de markt. De ambitie is om in de toekomst gestaag verder te groeien. Livar vult dit momenteel in met diverse samenwerkingsvormen, van franchise tot eigen productielocaties. 

Daarbij is Livar altijd op zoek naar nieuwe boeren en boerderijen die willen aansluiten bij de keten. De wijze van samenwerking is uiteindelijk altijd maatwerk en de uitkomst van een zorg-vuldig proces om zo te komen tot een goede en duurzame samenwerking. De varkenshouderij en Nederland zullen altijd met elkaar verbonden blijven. Er zal altijd plaats zijn voor verschillende concepten in de markt. 

Een gezonde boterham verdienen met veel werkplezier, daar draait het om. Vitelia Voeders is dan ook trotse toeleverancier van de Livar-keten.