Woensdag 19 juli 2023 in Vitelia Voeders

Bedrijfsreportage: Zeventhoeve V.O.F.

Boudewijn de Groot bezong het Land van Maas en Waal eind jaren zestig. Een muzikale ode aan deze mooie streek. Het prachtige gebied bezit nog altijd vele dijken, rustgevende wandel- en fietsroutes en talrijke idyllische dorpjes. Midden in deze nostalgische streek, nabij het dorp Puiflijk, hebben Petra en zoon Geert hun bedrijf gevestigd.

Bedrijf:

Zeventhoeve V.O.F.

In gesprek met:

Petra van Bergen en Geert van Bergen

Bedrijfslocatie: Puiflijk (Gelderland)
Bedrijfsomvang:

2.200 vleesvarkens
90 melkkoeien met
bijbehorend jongvee
80 ha. grond voornamelijk mais en grasland

Verkopen kan altijd nog, maar we gaan het eerst zelf proberen

Rundvee en varkens

Petra (60) en zoon Geert (31) runnen samen een agrarisch familiebedrijf met melkkoeien en vleesvarkens. Ze hebben ieder hun eigen bezigheden, moeder Petra is verantwoordelijk voor de varkens en Geert verzorgt het rundveegedeelte.

Geert: “Pap en mam zijn in 1986 vanuit Noord-Brabant naar Puiflijk verhuisd en op deze locatie begonnen met het houden van koeien en varkens. Vervolgens hebben ze in 1990 een nieuwe ligboxenstal gebouwd en zijn ze destijds gestopt met de varkens. Het oude vleesvarkensstalletje hebben ze verbouwd tot een stal voor het jongvee.”

Petra: “We hadden later in 1999 een vergunning aangevraagd voor het houden van meer vleesvarkens. In 2003 kregen we uiteindelijk onze vergunning en we hebben toen een stal gebouwd voor 2.200 vleesvarkens.”

Geert: “In 2014 overleed mijn vader (Jan) en opeens stond mijn moeder er alleen voor. Mijn jongere broer Martijn, mijn oudere zus Anke en ik waren begin twintig en zaten toen nog op school.

Ik had in eerste instantie minder interesse om op een later tijdstip het bedrijf over te nemen, maar toen pap ziek werd, heb ik samen met mijn broer de werkzaamheden opgepakt. Mijn broer Martijn had de veehouderijopleiding gedaan en nam de meeste taken van mijn vader over. Ik ging na mijn opleiding aan het werk als planner bij een loonwerker.
Toen Martijn op enig moment niet meer verder wilde met het bedrijf, ben ik gestopt bij de loonwerker en ben volledig thuis gaan werken. Dit onder het motto: verkopen kan altijd nog, maar we gaan het eerst zelf proberen. Het beviel me echter erg goed en ik ben nog steeds blij dat ik destijds die beslissing genomen heb.”

Nieuwe start

Petra: “Met de varkens hadden we problemen, die we niet makkelijk opgelost kregen. Er waren nogal wat problemen met de gezondheid van de biggen, de groei viel tegen en ook het uitvalspercentage was te hoog.”

Geert gaat verder: “Na lang wikken en wegen hebben we in 2020 besloten om de hele stal leeg te maken en hebben alles grondig gereinigd en ontsmet (depop-repop). We wilden een compleet nieuwe start maken met een all-in all-out systeem en een verse start maken met een schone stal met gezonde biggen. We zijn een samenwerking aangegaan met onze buurman die met goede hygiënemaatregelen werkt. We hebben deze maatregelen ook in onze stal doorgevoerd. Deze aanpak en samenwerking werkt prima en sindsdien hebben we gezonde biggen en zijn van bovengenoemde problemen af.”

De contacten waren er en Vitelia zat bij ons dus al op het ‘reservebankje’

Andere voerleverancier

Petra: “We hadden dus alle randvoorwaarden op orde, maar de resultaten die we behaalden met de toenmalige voerleverancier waren volgens ons voor verbetering vatbaar. We hadden met de biggen van de buurman uitstekend basismateriaal, maar behaalden niet het beoogde resultaat. Tijd voor een wissel dus.

Geert: “We kenden Vitelia al van naam en ook verkoopadviseur Sandy Janssen was hier al eens eerder op bezoek geweest. De contacten waren er en Vitelia zat bij ons dus al op het ‘reservebankje’. We zijn toen overgestapt naar Vitelia en zagen direct een verbetering. En eerlijk is eerlijk… het loopt nu super qua technische resultaten!
Op advies van Sandy zijn we opgestart met hoogenergetisch voer van Vitelia. Het voer was wel wat duurder maar de technische cijfers zijn top, de groei steeg naar 1.002 gram en de voederconversie daalde naar 2,19. Ook de uitval ligt momenteel onder de 2,1%. Dit zijn dus mooie cijfers. Er wordt efficiënt omgegaan met het voer, wat voor ons het belangrijkste is. Het voer is dus wel iets duurder, maar het eindrendement is een stuk hoger.

De prijzen van het hoogenergetische voer zijn vorig jaar helaas, door de oorlog in Oekraïne, flink omhoog geschoten. Om de hogere energiewaardes te halen, heb je vetrijke grondstoffen nodig en die stegen in verhouding nog harder in prijs. Hierdoor hebben we op dit moment de samenstelling, in overleg met Vitelia, aangepast. Een verlaging van de EW (energiewaarde) van het voer zagen we vervolgens direct terug in een minder resultaat. Kostentechnisch moesten we dus op zoek naar een tussenoplossing. Samen met de nutritionisten van Vitelia hebben we die gevonden. Gelukkig heeft de markt zich weer herstelt en zijn de grondstofprijzen weer dalende, waaronder ook de vetrijkere grondstoffen We hebben de energiewaarde van het voer dan ook weer naar boven bijgesteld”

Petra: “De hoogenergetische voeders van Vitelia leveren een aantoonbare verbetering op de darmgezondheid en daarmee ook betere technische resultaten en een verlaging van de mestafzetkosten waardoor we netto een beter financieel rendement behalen. Kortom we zijn erg tevreden met deze stap.”


Op de foto v.l.n.r.: Petra, Sandy Janssen (varkens verkoopadviseur Vitelia Voeders) en Geert.

Goede taakverdeling

Petra: “We hebben de taken op ons bedrijf goed verdeeld. Ik doe de controle van de varkens en de boekhouding en Geert doet alles op het gebied van de koeien, akkerbouw en mestboekhouding. Daarnaast doet hij het zwaardere werk bij de varkens zoals het schoonspuiten van de hokken en helpt hij mij bij het laden en lossen van de varkens.”

Geert: ”Ik kan het wel overnemen van mam mocht ze ziek zijn, maar andersom lukt dat niet als ik ziek ben. In dat geval zullen we dan externe hulp moeten inroepen. Och, samen komen we er wel uit. We runnen ons bedrijf met veel plezier. Ik denk dat we best trots mogen zijn, na het overlijden van pap, dat we het bedrijf met ups en downs op deze wijze hebben kunnen voortzetten.

Ik zie nog altijd toekomst in de agrarische sector. Daar waar nodig passen we ons bedrijf aan naar de regels en omstandigheden die dan gelden. Als je dat niet doet dan houdt het vanzelf een keer op. Je moet de benodigde stappen durven nemen. Mam is daarin van nature wat meer terughoudend, maar ik ben daarentegen meer besluitvaardig en vooruitstrevend. Daarmee denken we ons bedrijf toekomstbestendig te maken en te houden.”

Petra: “Ik moet hem inderdaad wel eens temperen en waarschuwen dat hij wat gas terug moet nemen. Dit botst dan wel eens, maar uiteindelijk vullen we elkaar denk ik prima aan. We krijgen nog steeds energie van datgene wat we doen en samen bereiken. Zeker als de cijfers goed zijn, de varkens goed groeien en de koeien een mooie hoeveelheid melk produceren. Maar uiteindelijk draait het er toch om wat er onder aan de streep over blijft.”

Het voer is dus wel iets duurder, maar het eindrendement is een stuk hoger

Duurzaam, milieu en toekomst

Geert: “Duurzaam zijn we waar het kan met aandacht voor het milieu. Momenteel leggen we zonnepanelen op onze stal. Daarnaast gaan we hier tegenover een stukje perceel verhuren waarop een projectontwikkelaar een zonnepark gaat aanleggen.

We doen mee aan een agrarische natuurvereniging (ANV). Dit is een samenwerkingsverband van boeren met als doel het stimuleren en uitvoeren van agrarisch natuurbeheer.
De vereniging zet zich onder andere in voor het behoud van weidevogels zoals de grutto, scholekster, wulp en de kievit. Boeren proberen met diverse beheersmaatregelen een optimale biotoop te creëren. Belangrijke middelen hierbij zijn uitgesteld maaien, het beschermen van nesten en het creëren van opgroeimogelijkheden voor de jonge vogels.

Ik wil graag ons bedrijf zo inrichten dat ik het op enig moment alleen kan voortzetten, als mam straks stopt. We zijn voornemens een vergunning aan te vragen voor de bouw van een nieuwe ligboxenstal voor de melkkoeien. Ik wil dan met twee melkrobots gaan werken. Dit levert me een arbeidsbesparing bij de koeien op, waardoor ik ruimte blijf houden om de varkens te verzorgen.

We zitten hier dicht bij het natura-2000 gebied de Rijntakken, echter dit gebied is niet zo stikstofgevoelig. De druk van stikstof is daarom hier nog minder hoog. Stoppen met behulp van een opkoopregeling is vooralsnog wat ons betreft geen optie. Al weten we natuurlijk nooit 100% zeker wat de toekomst brengt en waar we met ons bedrijf op termijn aan toe zijn.”

Druk leven

Petra: “Ik geniet op dinsdag van mijn kleinkinderen. Dat is mijn vaste oppasdag en daar maak ik graag tijd voor. Ook ga ik regelmatig naar een workshop bloemschikken.”

Geert: ”De boerderij is ons leven, maar uiteraard maken we tijd vrij voor andere dingen. Ik ben afdelingsvoorzitter van de ZLTO en ben actief in de lokale politiek. Daarnaast heb ik een seizoenkaart van Ajax. Daar maak ik bijna altijd tijd voor, ondanks dat we in de Arena laatste tijd niet verwend zijn. Maar ondanks dit heb ik vertrouwen in het volgende seizoen. Ik ga ook wel eens naar Europese wedstrijden van Ajax, zo ben ik afgelopen jaar naar Glasgow geweest. Dit waren leuke snoepreisjes die ik niet graag had willen missen.”