Vrijdag 23 april 2021 in Vitelia Voeders

Het belang van data in een veranderende maatschappij

We zitten in een snel veranderende wereld. Maatschappelijke wensen volgen elkaar in razend tempo op. Daarmee gaan ook de ontwikkelingen in de pluimveesector razendsnel. Jaarlijks krijgen we te maken met veranderende wet- en regelgeving.

De ene keer is een verandering en/of ontwikkeling ingrijpender dan de andere. Soms gaan ze ongemerkt aan ons voorbij, maar zo nu en dan heeft het ingrijpende veranderingen in onze bedrijfsvoering.

Terugkijkend op de afgelopen twee decennia mogen we enorm trots zijn op onze pluimveehouders. In deze relatief korte periode hebben we grote veranderingen in ons management zoals het kooiverbod, het ingrepenbesluit (snavelbehandeling) als ook talloze kleine aanpassingen vanuit onze certificerende instanties als KAT en IKB doorgevoerd. Daarbovenop komen ook nog eens wettelijke aanpassingen zoals beperking in nutriëntwaardes en de genetische veranderingen vanuit fokkerijorganisaties.Dan is het zoeken naar de juiste balans, continu een uitdaging in onze pluimveesector

Ook de komende jaren zullen er veranderingen doorgevoerd worden. Nederlandse pluimveehouders produceren voor de Noordwest Europese markt met een kritische consument. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van KAT opfok, het grootbrengen van broederhanen en het nog verder terugdringen van medicijnengebruik. Met al deze aspecten lijkt de uitdaging voor ons als pluimveesector groot, maar wat te denken vanuit de kip.

Veranderingen

In het schema op pagina 23 geven we aan dat iedere verandering invloed heeft op de kip. En dat vergeten we wel eens, waardoor het vakmanschap van onze sector naar een steeds hoger niveau moet.

Door al deze veranderingen zien we ook hoe moeilijk het af en toe is om als individuele pluimveehouder te begrijpen waarom kippen een bepaald gedrag vertonen. Daarin is een grote rol voor alle bedrijfbetreders weggelegd om samen te kijken naar oplossingen waardoor onze dieren gezond blijven en daarmee ook goed blijven produceren. Toch zien we af en toe sectorbreed problemen voorbijkomen waar we maar moeilijk grip op krijgen. Een recent voorbeeld hiervan is het tenenpikken bij sommige koppels (vooral witte) kippen. Jaren terug hadden we bij bruine kippen het probleem van chronische darmontsteking. Vooral problemen die multifactorieel zijn en waar geen duidelijke linken liggen naar ras, voerleverancier of broederij. Allerlei maatregelen in management, voer en opfok helpen deels bij het oplossen van dit soort problemen. Maar wat bij de één werkt, doet bij de ander helemaal niets. De moeilijkheid zit in het feit dat we als sector niet altijd in beeld hebben wat er precies in iedere schakel gebeurt. Daardoor weten we dus niet wat een individueel koppel allemaal heeft meegemaakt en waarom sommige koppels afwijkend gedrag vertonen.

Innovatie door koppelanalyse

Vitelia ontwikkelt nu een manier om koppels gestandaardiseerd te evalueren. Hierbij gaan we op eenzelfde manier kengetallen, maar vooral gedrag en gezondheid beoordelen. Door op een eenduidige manier naar bepaalde (nieuwe) kengetallen te kijken zijn we in staat om linken te vinden die we nu nog niet in beeld hebben.

Daarmee proberen we statistisch in beeld te krijgen wat er nu daadwerkelijk gebeurt bij onze kippen. Welke aanpassing werkt wel of niet en waarom is dat dan zo. Hiervoor moeten we veel koppels kunnen analyseren zodat we duidelijke trends kunnen zien. Voor een goed vergelijk is het van belang dat er geen enkele “zelfde” noemer in zit. Dus verschillende rassen, verschillende voerfabrieken én verschillende broederijen is een must. Koppels die wel bepaalde gedrags-afwijkingen vertonen maar ook koppels die dat niet hebben zijn van belang voor deze database. Hoe meer koppels we kunnen analyseren des te duidelijker kunnen we een trend ontdekken.

Datadiscretie

Natuurlijk gaat Vitelia discreet met alle verkregen data om. Wij begrijpen als geen ander dat er steeds vaker om uw data wordt gevraagd en dat het niet altijd duidelijk is wat er met die data gebeurt. Toch denken wij dat we dit soort multifactoriële problemen alleen gezamenlijk als sector aan kunnen pakken.
Graag gaan we met u in gesprek om samen te kijken naar de mogelijkheden van ons programma en de voordelen hiervan voor uw bedrijf. We staan open voor al uw suggesties en hopen met een krachtige samenwerking een bijdrage te leveren aan een nog mooiere (pluimvee)sector.

Schroom niet en neem contact met ons op. Klant of geen klant. Samen kunnen we een verschil maken!