Vrijdag 5 augustus 2022 in Vitelia Voeders

Beoordeel grasland en overweeg klaver als gratis stikstofbron

Dit seizoen laat de hete en droge zomer her en der al zijn sporen na in het grasland. Ten koste van het goede Engels raaigras, neemt het aandeel open plekken en ongewenste grassen toe.

Beoordeel daarom nu uw grasland:

  • >80% goede grassen » goed houden
  • 50-80% goede grassen » doorzaaien
  • <50% goede grassen of veel kweekgras » dan is herinzaai of gewasrotatie een betere optie dan doorzaaien. 

Scheuren en herinzaaien mag op zand en löss nog tot 31 augustus, mits gemeld bij RVO.

Overweeg bij herinzaai ook klaver in te zaaien, de meest geschikte tijd om grasklaver in te zaaien komt er nu aan.

  • Beste inzaaimoment klaver: half augustus en half september.

Klaver neemt stikstof op uit de lucht en geeft dit via de wortels af aan de bodem, waar het ten gunste komt van het grasland.
Hierdoor kan de stikstofgift omlaag en bespaar je kosten, of je kunt ervoor kiezen om de bespaarde stikstof in te zetten op andere percelen.