Woensdag 12 februari 2020 in Vitelia Voeders

Bijeenkomst ter verlenging van de KBA-licentie

Vitelia Agrocultuur organiseert i.s.m. Cultus Crop Research een middagbijeenkomst ter verlenging van de KBA licentie op dinsdag 10 maart aanstaande.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor agrariërs die reeds in het bezit zijn van de aantekening KBA. Met deze licentie mag u BINNEN bedrijfsgebouwen knaagdieren beheersen met anti-coagulantia.

Datum: Dinsdag 10 maart 2020
Tijd: 13:00 – 13:25 uur » Intekenen
13:30 – 16:30 uur » Programma
Plaats: RBC 'de Oelderse Halte'
Deputé Petersstraat 27, 5808 BB Oirlo
Kosten: € 75,00 excl. BTW per deelnemer

*In de winterperiode van 2020-2021 zullen de reguliere bijeenkomsten ter verlenging van de licentie Uitvoeren/Bedrijfsvoeren Gewasbescherming weer georganiseerd worden

LET OP, de eisen m.b.t. Knaagdierbeheersing op het agrarische bedrijf gaan veranderen!

Vanaf 2022 gaat het CTGB de toelatingen voor rodenticiden wijzigen. Geleidelijk aan zal voor steeds meer anti-coagulantia de licentie KBA niet meer toereikend zijn en zal de licentie KBA-GB noodzakelijk zijn, zowel voor binnen- als buitengebruik. De verwachting is dat per 2026 de licentie KBA voor geen enkel middel toereikend is.

Vaak is de licentie KBA gekoppeld aan de licentie Uitvoeren/Bedrijfsvoeren Gewasbescherming (Beide licenties staan dan op hetzelfde pasje en/of hebben hetzelfde licentienummer).
Vanwege de verwachte veranderingen bij het gebruik van rodenticiden wordt agrariërs aangeraden om de koppeling tussen de licentie ‘Gewasbescherming’ en licentie ‘KBA’ op te heffen. Beide licenties kunnen dan onafhankelijk van elkaar blijven bestaan of vervallen.

De eisen voor verlengen veranderen niet.

Als de koppeling in stand blijft, moeten alle benodigde kennisbijeenkomsten worden gevolgd. Bij een gekoppelde licentie moet dus ook de kennisbijeenkomst KBA gevolgd zijn, óók als deze niet meer relevant is voor u!
Als bij een gekoppelde licentie één van de verplichte bijeenkomsten (dus ook KBA) niet volgt vervalt de gehele licentie met dat licentienummer!

Ontkoppelen van de licentie KBA is mogelijk via www.erkenningen.nl.
Log in en ga naar het tabblad LICENTIE. Kies vervolgens voor ONTKOPPELEN KBA LICENTIE en vervolg de stappen. 
Studiepunten die al zijn behaald, worden bijgeschreven op de ontkoppelde licentie waar ze van toepassing zijn.