Maandag 20 september 2021 in Vitelia Voeders

De meerjaren cijfers van hoogenergetisch voer

Ons VC2.0-concept heeft zich in korte tijd stormachtig ontwikkeld. Met enkele grafieken brengen we de voortgang overzichtelijk voor u in beeld.

We hebben in dit voorbeeld de ontwikkeling op het varkensbedrijf van een van onze Vitelia-klanten gebruikt.
De technische cijfers evenals de mest- en fosfaatproductie zijn hieronder op een rijtje gezet. In de tabel tonen we de cijfers van 2016 tot en met 2020. Daarbij is per jaar telkens de gemiddelde energiewaarde opgeschroefd omdat de klant in dit geval om meer groei vroeg. Dit heeft uiteindelijk tot de nieuwe Vitelia VC2.0-lijn geleid.

Er wordt over de jaren heen een groeistijging van 100 gram gerealiseerd, en dat bij een daling van de voerconversie met 20%.
Deze verhoging van groei heeft er bij deze klant toe geleid dat hij in 2020 bijna 95.000 kg
meer varkensvlees heeft kunnen leveren ten opzichte van 2016, toen een traditioneel varkensvoerpakket werd gevoerd.
In de mestproductie is een daling van 22% gerealiseerd waarbij de fosfaatproductie zelfs met 50% is gedaald.

De Vitelia hoogenergetische voeders leveren een aantoonbare verbetering van technische resultaten en een flinke verlaging van de mestafzetkosten waardoor de varkenshouder netto een beter financieel rendement realiseert.


Vitelia hoogenergetisch varkensvoer is de ideale combinatie tussen duurzaam ondernemen en rendementsverhoging.

Benieuwd of deze combinatie ook op uw varkensbedrijf mogelijk is? In een persoonlijk gesprek bekijken we graag samen met u de mogelijkheden op uw bedrijf.

Neem contact op met onze vleesvarkensspecialist
Sandy Janssen » 06 - 136 24 729