Dinsdag 18 juni 2024 in Vitelia Voeders

Grasland beoordelen en overweeg klaver als gratis stikstofbron

Door het natte weer heeft het gras dit voorjaar veel te verduren gehad. Ten koste van het goede Engels raaigras, neemt het aandeel open plekken en ongewenste grassen toe.

Loop door uw grasland om uw weides te beoordelen:

  • > 80% goede grassen à goed houden
  • 50-80% goede grassen à doorzaaien
  • Wanneer er veel kweekgras staat, het perceel qua structuur aan verbetering toe is of er minder dan 50% goede grassen staan, is herinzaai of gewasrotatie een betere optie dan doorzaaien. Scheuren en herinzaaien mag op zand en löss nog tot 31 augustus, mits gemeld bij RVO.

Bekijk hier onze nieuwe grasfolder.

Overweeg bij herinzaai ook klaver in te zaaien, de meest geschikte tijd om grasklaver in te zaaien komt er nu aan. Deze zit tussen half augustus en half september. Klaver neemt stikstof op uit de lucht en geeft dit via de wortels af aan de bodem, waar het ten gunste komt van het grasland. Hierdoor kan de stikstofgift omlaag en bespaar je kosten, of je kunt ervoor kiezen om de bespaarde stikstof in te zetten op andere percelen.