Woensdag 15 november 2023 in Vitelia Voeders

Het grote geheim van het MaXX-concept

Zijn onze hoog geconcentreerde voeders interessant voor u?

Economisch resultaat bij uw vleesvarkens is steeds belangrijker

Technisch resultaat speelt hierbij een doorslaggevende rol. Vitelia Voeders heeft met het MaXX-concept een concept voor verbetering van zowel technische als financiële resultaten. Hiermee kunt u meer kilogrammen vlees per m2 uit de stal halen, wat meteen zorgt voor een flinke verbetering van het rendement op uw bedrijf. Vitelia Voeders heeft jarenlange ervaring met hoog geconcentreerde voeders. Het MaXX-concept zorgt onder andere voor een verbeterde darmgezondheid en daarmee een hogere groei en een daling van de EW-conversie, maar ook voor een betere fosfaat efficiëntie.

Enorm groeivoordeel

De traditionele vleesvarkensvoeders zitten op een energieniveau van 1,07 à 1,12 EW/kg. Exclusief in het Vitelia-assortiment hebben wij het MaXX-concept ontwikkeld met voeders die vér over deze EW-niveaus heengaan. U mag dan denken aan niveaus tussen de 1,20 en 1,34 EW/kg! Ten aanzien van de eiwitvoorziening zijn de voeders naar rato van de EW-inhoud mee omhoog gehaald.

Voor u als vleesvarkenshouder levert dit vele voordelen op! In diverse proeven in onze eigen proefstal en bij onze klanten zien we een groeivoordeel van 40 gram/dag, maar uitschieters van 100 gram/dag zijn geen uitzondering. Door een betere groei heeft het dier minder onderhoudsvoer nodig en dat resulteert in een betere en scherpere voederconversie. Op deze manier kunt u uw varkens makkelijker zwaarder afleveren.

Interne warmteproductie

In de zomerperiode loont het MaXX-concept zich extra. Hoe kan dat, zult u zich misschien afvragen? Bij het verteren van voer ontstaat in het varken een hoeveelheid warmte, de zogenaamde interne warmte. Zeker in een warme omgeving kan die interne warmte een rem vormen op de voeropname en daardoor resulteren in een lagere groei en een verhoogde voederconversie. De hoeveelheid interne warmte die ontstaat is afhankelijk van de samenstelling van het voer. Zetmeel, ruwe celstof en eiwit geven relatief veel interne warmte terwijl bij vetvertering relatief weinig interne warmte vrijkomt. Daar zit de sleutel voor het succes van het MaXX-concept. Die lagere interne warmteproductie geeft minder remming op de voeropname en daardoor blijft de groei en de voederconversie juist in warme periodes beter overeind.

Een ander kenmerk van dit concept is het unieke productieproces. In onze fabriek beschikken wij over een vacuümcoater waar het voer na de korrelpers nog verrijkt kan worden met enzymen en oliën. Ook de hoeveelheid mest wordt gunstiger (lees minder) dat levert ook nog een extra voordeel op.

Daarnaast levert het een voordeel in bepaalde uitbetalings-concepten. Afhankelijk van de bedrijfsdoelstelling kan in ons MaXX-concept gekozen worden voor het economische pad of het technische pad.

Rekenmodule

Bij Vitelia beschikken we over een rekenmodule waarmee we aan de hand van uw gegevens kunnen berekenen of het gebruik van hoger geconcentreerde voeders interessant kan zijn voor uw bedrijf. Bovendien kunnen we samen met u bekijken welke strategie voor het houden van vleesvarkens het hoogste rendement oplevert voor uw bedrijf.