Woensdag 26 juli 2023 in Vitelia Voeders

Het positieve effect van palmpitvetzuren in vleeskuikenvoer

Onze conclusie: Het toevoegen van laurinezuur aan vleeskuikenvoer heeft aantoonbare voordelen voor de gezondheid van de kuikens. Het resulteert in een verbeterde voederconversie en ondersteunt een gezonde darmflora. (lees verder)

Palmpitvetzuren zijn erg rijk aan het vetzuur C12:0, ook wel bekend als laurinezuur en behoort tot de groep van middellangeketenvetzuren. De aanduiding C12:0 vertelt iets over de structuur van dit vetzuur. Het vetzuur bevat 12 koolstofverbindingen (C12) en bevat geen dubbele bindingen tussen de koolstofatomen (aangeduid met 0). Onder andere kokosolie en palmpitvetzuren zijn rijk aan het vetzuur.

Het is wetenschappelijk bewezen dat dit vetzuur een positief effect heeft op de gezondheid en voederconversie van vleeskippen. In dit artikel bespreken we de voordelen van laurinezuur supplementatie bij vleeskuikens en de mechanismen die deze effecten verklaren.

Verbeterde voederconversie

Een van de belangrijkste voordelen van het toevoegen van laurinezuur in vleeskuikenvoer is een verbeterde voederconversie. Onderzoeken hebben aangetoond dat vleeskuikens die een dieet verrijkt met laurinezuur kregen een efficiëntere omzetting hebben van voedsel naar lichaamsgewicht. Bij Vitelia zien we ook uitstekende resultaten met het verrijken van onze voeders met laurinezuur. Dit doen wij door middel van palmpitvetzuren, en recent hebben we de dosering verhoogd! Dit betekent dat de kuikens minder voer nodig hebben om dezelfde hoeveelheid groei te bereiken. Dat resulteert in lagere voerkosten en dus een hogere winstgevendheid voor pluimveehouders.

Gezondere darm

Een gezonde darm is essentieel voor de algehele gezondheid en prestaties van vleeskuikens, zeker wanneer we ons bedenken dat hier (bijna) alles moet worden opgenomen waar het kuiken van moet groeien. Laurinezuur ondersteunt de darm omdat het antimicrobiële eigenschappen heeft door zijn bacteriedodende werking. Dit werkt als volgt: laurinezuur kan de celmembranen van bepaalde bacteriën binnendringen en ontregelt deze door zijn zure karakter. Dit zorgt ervoor dat de bacteriën instabiel worden. De bacteriën krijgen door deze verstoring een toename in vloeibaarheid, oplosbaarheid, permeabiliteit en instabiliteit van het bacteriële membraan.
Vooral grampositieve bacteriën zoals Clostridium perfringens kunnen hiermee worden bestreden. Dat draagt dus bij aan een verminderd risico op darmproblemen.

Conclusie: Het toevoegen van laurinezuur aan vleeskuikenvoer heeft aantoonbare voordelen voor de gezondheid van de kuikens. Het resulteert in een verbeterde voederconversie en ondersteunt een gezonde darmflora.