Dinsdag 3 januari 2023 in Vitelia Voeders

Het Zorg&Passie plan zorgt voor meer rendement

Op de grens van de dorpen Oirlo, Castenray en Leunen ligt het zeugenbedrijf van Jos en Yvonne Weijs. Officieel ligt het bedrijf in Castenray maar Jos, geboren en getogen in Leunen, voelt zich toch meer aangetrokken tot Leunen. Samen met zijn vrouw Yvonne (55) hebben zij drie kinderen; Rick (24), Bas (22) en Noa (20). Zoals het er nu voorstaat zal zoon Rick, die nu zijn studie Bedrijfskunde & agri-foodbusiness op de HAS Hogeschool aan het afronden is, het bedrijf op termijn over gaan nemen. Samen met verkoopadviseur Fons Classens, doen we dit interview in de nieuwe bar van Jos.

Jos: “Ik ben opgegroeid in Leunen waar mijn ouders een rundveebedrijf hadden. Na de ruilverkaveling in 1970 zijn de koeien vervangen door vleesvarkens en akkerbouw. Toen ik als 18-jarige van school afkwam ben ik fulltime begonnen op het bedrijf van mijn ouders. We kochten toen in Veulen een bedrijfslocatie waar wij gestart zijn met driehonderd varkens. Hier is in 1980 een stal van 1.200 varkens bijgekomen. Twee jaar later is mijn broer René ook in het bedrijf gekomen. We hebben toen samen het bedrijf op de huidige locatie gekocht. Het bedrijf op de Hoogriebroekseweg 2 bestond toen uit 180 zeugen en 700 vleesvarkens, hier hebben we tot 1992 subfok voor Cofok gedaan. Hierna hebben we de vleesvarkensplaatsen ingeruild voor zeugenplaatsen en zijn wij als vermeerderaar doorgegaan met 600 zeugen in totaal.

In 2012 is er een nieuwe dragende zeugenstal met lucht[1]wasser bijgebouwd en zijn we 750 zeugen gaan houden. Rond 2013 heeft mijn broer René de locatie in Veulen volledig overgenomen waar hij nu 3.300 vleesvarkens heeft.

Samen met René heb ik een maatschap waarbij ieder zijn eigen bedrijf runt. Zo heb ik het zeugenbedrijf waar ik de biggen produceer. Hierna worden ze bij René op het vleesvarkensbedrijf verder grootgebracht.”

Familiebedrijf

“Met inmiddels drie generaties die werkzaam zijn binnen het bedrijf kan wel gezegd worden dat we een echt familiebedrijf hebben. Mijn vader Hay (85) werkt nog steeds dagelijks mee op het bedrijf waar hij bijna alle voorkomende werkzaamheden verricht. Hij is nog fitter als menig jonge man van 18 jaar. Bedrijfsmatig bemoeit hij zich echter niet meer met de maatschap.

Nu Rick nog studeert werkt hij op vrije dagen, zaterdagen en zondagen mee op het bedrijf. In het voorjaar is hij afgestudeerd en zal hij volledig aan het werk gaan tussen de zeugen.

Mijn broer Frank is destijds ook in de maatschap gestapt, maar heeft tussentijds een uitstapje gemaakt als boekhouder. Uiteindelijk begon het vak toch weer te kriebelen en inmiddels heeft hij zelf een vleesvarkensbedrijf. Vanuit de maatschap leveren we onze biggen ook aan mijn broer Frank. Binnen onze maatschap hebben wij een duidelijke taakverdeling. René verzorgt de vleesvarkens en doet de akkerbouwtak en ik doe samen met Suzan, mijn vader Hay en zoon Rick het zeugenbedrijf. Suzan verzorgt bij ons de kraamstal. Ze werkt vier ochtenden in de week bij ons en heeft het verzorgen van de biggen écht in de vingers. Fons doet vanuit Vitelia Voeders de begeleiding. Ikzelf begin ‘s ochtends in de dekstal en maak vervolgens mijn ronde door het bedrijf. Verder verzorg ik de boekhouding en technische administratie van het bedrijf.

Zorg&Passie plan

Het grote voordeel van het plan is het verbeteren van de structuur in het bedrijf

“Sinds Fons bij ons het Vitelia Zorg&Passie plan heeft geïntroduceerd zijn de technische cijfers duidelijk verbeterd. Het grote voordeel van het plan is het verbeteren van de structuur in het bedrijf. Door meer structuur te brengen in het bedrijf dekken we nu iedere week 36 zeugen aan, dit zorgt ervoor dat de koppelgrootte met afleveren altijd gelijk is. Samen met Fons heb ik de technische cijfers onder de loep genomen en in kaart gebracht welke cijfers we behalen, maar vooral welke niet en wat daar de achterliggende reden van is. Vervolgens hebben we een analyse gemaakt waarna we planmatig te werk zijn gegaan.”

Fons vult aan “Met het Vitelia Zorg&Passie plan sturen we samen met de ondernemer op zijn doelstelling en wat hij belangrijk vindt. Vandaar uit bekijkt de verkoopadviseur welke onderdelen beter kunnen. Dit jaar hebben we de focus gelegd op worpindex en biggenuitval. Door deze punten grondig te analyseren en hierop een plan te maken hebben we dit jaar zo’n 1,5 big(!) per zeug meer kunnen afleveren.”

Jos: “We werken nu 5 jaar met het Zorg&Passie plan en het rendement op ons bedrijf is aanzienlijk verbeterd. Het Zorg&Passie plan is een managementplan waarbij het voer uiteraard belangrijk is maar het hele totaalplaatje moet kloppen. Hierbij helpt Vitelia Voeders mij erg goed wat uiteindelijk zorgt voor een beter resultaat. Met deze aanpak zie je niet direct de revenuen terug van je investering. Het is namelijk meer een lange termijnvisie, een jaarplan. Daarbij is dus enig geduld vereist, maar uiteindelijk zie je het zeker terug in de cijfers.”

Trouwe klant

Tot op de dag van vandaag ben ik nog steeds erg tevreden over vitelia

 “We zijn al geruime tijd klant bij Vitelia Voeders. Zelfs de huidige algemeen directeur van Vitelia kwam hier voor de fusie al als verkoopadviseur. Tussendoor hebben we nog wel eens een andere voerleverancier gehad, maar vertrouwen blijkt uiteindelijk een groot goed. Tot op de dag van vandaag ben ik nog steeds erg tevreden over Vitelia. Ze leveren niet alleen ‘een goede zak voer’, maar met hun Zorg&Passie plan zijn ze van toegevoegde waarde op ons bedrijf. Kortom het totaalplaatje klopt.”

Toekomst

“Onze Rick heeft ondanks alle perikelen in de sector de intentie om het bedrijf voort te zetten. Ik heb wel eens gezegd tegen Rick dat ik er met de wet- en regelgeving en stikstofproblematiek toch nog eens goed over na zou denken om het bedrijf voort te zetten. Rick is echter vastberaden en gelooft in de kansen van de sector. We zullen zien waar we over een paar jaar staan, vooruitkijken doen we op dit moment per jaar.

Bekijk hier de werkwijze vakensteam Voordelen |De voordelen voor u als varkenshouder | Vitelia Voeders