Zondag 28 juli 2019 in Vitelia Voeders

Hoe voorkom je coccidiose?

Coccidiose is een parasiet die veel voorkomt bij vleeskuikens. Elk koppel vleeskuikens maakt in meer of mindere mate coccidiose door. Dit uit zich in een mindere vertering en lagere voeropname. Uiteindelijk zorgt dit voor een negatief effect op de voederconversie en op de voerwinst.

Een ernstige uitbraak van coccidiose kan zomaar een paar punten voederconversie schelen. Wanneer er een uitbraak is van coccidiose Tenella, dan kan dit zelfs resulteren in uitval. 

Drie soorten

Bij vleeskuikens bestaan drie coccidiose soorten die veelvuldig voorkomen. Het betreft Eimeria Acervulina, Eimeria Maxima en Eimeria Tenella. In de afbeelding linksonder is weergegeven op welke plek in het darmstelsel van de kuikens deze soorten coccidiose voorkomen. Om de hoeveelheid öocysten (coccidiose eitjes) te beperken en dus de piek zo laag mogelijk te houden, is het van belang om de juiste preventie hier tegen uit te voeren. Dit kan onder andere door een goede darmontwikkeling vanaf dag 0, de juiste strategie in het gebruik van anti-coccidiose middelen en toepassen van een goede schoonmaak en voldoende leegstand.

 

Hoe te voorkomen?

Een goede schoonmaak is essentieel bij het verlagen van de coccidiose druk. Door veel te spoelen met water kunnen oöcysten deels weggespoeld worden. Daarnaast kan het goed zijn om de vloer te behandelen met natronloog zodat al het vuil, inclusief de oöcysten weggespoeld worden. Vervolgens is het mogelijk om de vloer te behandelen met ammoniak of om deze te branden. Een andere optie om coccidiose flink aan te pakken is het toepassen van ongebluste kalk met zwavelzure ammoniak. 

Door dit mengsel na verspreiden nat te maken wordt er een hoge concentratie ammoniak gevormd, welke de oöcysten aanpakt. Daarnaast worden overgebleven oöcysten door het gevormde gips, welke onstaat uit de reactie tussen de ongebluste kalk met de zwavelzure ammoniak, ingekapseld waardoor oöcysten uitdrogen.

Met het toepassen van een goede strategie in anti-coccidiose middelen is het mogelijk om de werkbaarheid van de middelen te optimaliseren. Na een ronde van extra reiniging is het bijvoorbeeld verstandig om op te schonen met een chemisch middel zoals Deccox. Hierdoor wordt de coccidiose dubbel aangepakt en kan de druk flink verlaagd worden.
Daarnaast is de basisvoeding van groot belang voor de algehele druk van coccidiose. Coccidiose profiteert namelijk ook van een zwakkere darmgezondheid door bijvoorbeeld bacteriële druk. Afhankelijk van de ervaringen en het stalbeeld kan er hierbij bewust gekozen worden voor verschillende ioniforen middelen zoals maxiban, sacox of monensin. Hier kan gedurende de ronde tussen geschakeld worden.

Snel schakelen

Van belang is dat gezamenlijk bekeken wordt welke strategie op het gebied van schoonmaken en het inzetten van anticoccidiose middelen het beste past op uw bedrijf. Snel schakelen kan daarbij nodig zijn. Alle bovenstaande mogelijkheden bieden wij als Vitelia u graag aan.

Mocht u meer willen weten of willen sparren over de juiste preventie van coccidiose? Neem dan contact op met een van onze vleeskuikenadviseurs.