Vrijdag 19 april 2019 in Vitelia Voeders

Interactieve studieavond Legpluimvee

Dinsdag 9 april organiseerde Vitelia Voeders de studieavond Legpluimvee. Tijdens deze avond lag de focus op kennisdeling tussen de aanwezige pluimveehouders en de pluimvee experts van Vitelia Voeders. Dit is vormgegeven met 3 gastsprekers van Vitelia Voeders die ieder een relevant onderwerp aan het voetlicht brachten.

Spreker 1:

Marc van de Locht presenteerde de technische resultaten van witte en bruine scharrelkoppels in 2018 in verhouding tot 2017. Grootste verschil tussen beide jaren is toch wel de hele snavel. In de resultaten van 2017 zaten veel koppels met behandelde snavels, terwijl alle cijfers van 2018 koppels met onbehandelde snavels betrof. In 2018 zijn de voeropnames hierdoor gestegen en er was een lichte stijging in uitval te zien. Ten opzichte van legmanager scoren de gemiddelde resultaten van onze klanten goed.

In uw en ons belang is voornaam dat we met deze cijfers de ontwikkelingen op de voet blijven volgen om met onze voeders blijvend te optimaliseren om een ideale samenstelling en structuur te realiseren. De pluimveehouders krijgen met deze resultaten een duidelijk vergelijk en inzicht in hoe zij presteren ten opzichte van gemiddelde koppels.

Spreker 2:

Frank Rooijakkers behandelde het onderwerp: de kostprijs van een ei. Wat waren de kostprijsverschillen tussen witte en bruine eieren gekoppeld aan de resultaten van de eerste presentatie van Marc.

Witte eieren worden al jaren efficiënter geproduceerd, met name omdat witte kippen meer eieren leggen en een langere productiecyclus aankunnen. Daarnaast werd duidelijk hoe de kostprijs verandert bij eieren die geproduceerd worden onder 1-ster, vrije uitloop of 2-sterren.

De gegevens over de kostprijs brengen we in dit bericht bewust niet naar buiten. Vitelia vindt dat ondernemers een opbrengstprijs moeten bedingen die boven de kostprijs ligt. De kostprijsberekening willen we echter graag met u bedrijfsspecifiek in kaart brengen.

Spreker 3:

Stagiair Stef Vermeulen heeft een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van circulaire landbouw specifiek voor de legsector. De doelen van circulaire landbouw kwamen daarbij aan bod. Vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is aangegeven dat er gestreefd moet worden om naar circulaire landbouw te gaan. Als de legsector in de huidige omvang volledig zou overstappen naar dit principe, dan zijn er op dit moment onvoldoende reststromen, grondstoffen en mestafzetruimte beschikbaar. Uit opinie onderzoek is gebleken dat een groep consumenten bereid is iets meer te betalen voor een circulair ei. Daarom is er een handboek geschreven voor legpluimveehouders, die een ei-concept willen opzetten, waarbij rekening gehouden wordt met de doelen van circulaire landbouw. Heeft u interesse in een verdieping van dit handboek en thema? Neem contact op met een van onze pluimvee verkoopadviseurs.

We kijken terug op een leuke en interessante avond met een interactief publiek, die met veel plezier nog nageborreld hebben.