Maandag 10 januari 2022 in Vitelia Voeders

Interessante ontwikkelingen Nederlandse (super)markten

De laatste tijd zijn er concrete signalen dat de retailketen zich meer wil gaan richten op rundvlees van Nederlandse boeren. Dit betekent dat er op termijn meer Nederlands rundvlees in de schappen moet komen.

Als bovenstaande ontwikkeling doorzet dan ontstaan er nieuwe marktkansen voor Nederlandse (vlees)veehouders om aan deze verwachte vraag te kunnen voldoen.

Om hier goed op in te spelen en deze productiestroom op het gewenste niveau te krijgen, worden er momenteel ketensamenwerkingen opgezet. Vitelia Voeders maakt onderdeel uit van deze keten en is momenteel actief met dit thema aan de slag.

Voor diverse ketens zoeken wij derhalve nieuwe deelnemers. Deze inspanningen moeten ertoe leiden dat in de Nederlandse winkels ook daadwerkelijk meer rundvlees van eigen bodem komt te liggen.

Voordeel van een keten is dat bij de productie vooraf meer garanties en zekerheden in afzet en prijs worden gegeven, omdat deze op voorhand worden vastgelegd.

Benieuwd welke ketens voor u interessant zijn, of bent u op zoek naar een ander of nieuw verdienmodel?

Dan kunnen we samen met u kijken of en zo ja welke opties hiervoor in aanmerking komen.

Bent u vleesveehouder met een roosterstal of strostal en geïnteresseerd in ketensamenwerking?
Neem dan contact op met onze vleesvee adviseur, Jacco Camps » M: 06-124 16 492