Maandag 26 april 2021 in Vitelia Voeders

Sturen op een maximale eiwit benutting

Door de schaarste op de wereldmarkt is eiwit een dure component in het rantsoen. Om de krachtvoerkosten in bedwang te houden is het van belang om genoeg eiwit en tevens een goede kwaliteit eiwit vanuit ruwvoer te oogsten.

Door middel van een ruwvoerplan kan gestuurd worden op bemesting en maaimanagement. De verhouding mais/gras in rantsoenen zijn bepalend voor de ruwvoer strategie.

Maaimanagement

Teveel onbestendig eiwit (FEB) bij koeien resulteert in een hoger ureum gehalte en een lagere eiwit benutting. Dat heeft ook gevolgen voor de gezondheid en vruchtbaarheid van de koe.
Op eiwitbenutting kan gestuurd worden met behulp van maaimoment. Afhankelijk van ruwvoer strategie kan er eerder of later gemaaid worden. Wanneer gras langer op het land staat wordt de balans tussen eiwit en energie beter wat resulteert in een hogere benutting. Er zit meer suiker en minder eiwit in het gras. Dit resulteert in een hogere darmverteerbaar eitwit (WDVE) en lagere FEB in het gras. Andersom geldt dat wanneer gras vroeg gemaaid wordt er meer eiwit en in verhouding meer FEB in het gras zit. Hier geldt dan dat er minder suiker in het gras zit.

Tevens heeft het droge stof gehalte van de graskuil invloed op de eiwit kwaliteit. Bij de conservering van een graskuil wordt een deel van het eiwit afgebroken tot Ammoniak (NH3). Dit is minder goed te benutten. In natte graskuilen (minder dan 35% ds) is het aandeel ammoniak hoger dan in drogere kuilen (meer dan 45% ds), waardoor de eiwitbenutting in droge kuilen hoger is. Bij nattere kuilen kan er gekozen worden om toevoegmiddel te gebruiken om conservering te versnellen en zo minder ammoniak vorming te krijgen.

Ruwvoer strategie

De ruwvoerstrategie op een bedrijf is afhankelijk van het aandeel snijmais in het rantsoen. Wordt er op een bedrijf 1/4 mais gevoerd is het belangrijk om gras te oogsten met wat structuur en niet teveel FEB. Corrigeren met WDVE vanuit krachtvoer is niet goedkoop. Ligt de verhouding andersom, dan mag er best vroeg gras gemaaid worden met veel eiwit. Omdat langs deze hoeveelheid mais het gras en eiwit prima benut wordt.

Het kan lonen om verschillende snedes gras met elkaar te combineren. Dit kan door middel van een lasagne kuil, of meerdere losse kuilen tegen elkaar te voeren. Mits de voersnelheid dit toelaat. Door vanuit ruwvoer een balans te zoeken loopt het rantsoen gemakkelijker en hoeft er minder gecorrigeerd te worden vanuit krachtvoer. Vaak komt het erop neer dat de 1e snee (goede kwaliteit met veel eiwit) gecombineerd wordt met de 3e snee (droger met structuur) en de 2e snee (goede kwaliteit) met de 4e snee (eiwitrijk) gecombineerd wordt. Dit kan natuurlijk verschillen tussen seizoenen, afhankelijk van het weer.

Eiwit benutting rantsoen

Belangrijk voor een goede eiwitbenutting is de balans tussen eiwit en energie op pensniveau. De bacteriën op pensniveau hebben behoefte aan energie en eiwit. Hierbij is het zoeken naar een balans voor een goede penswerking. Wanneer er teveel energie wordt gevoerd is er kans op pensverzuring. Wordt er te weinig energie op pensniveau gevoerd resulteert dit in een te hoog ureum.
Het is balanceren tussen energie en eiwit voor een goede penswerking en dus een goede eiwit benutting. Met behulp van krachtvoeders die veel pensenergie leveren en toch rustig beschikbaar komen kan een goede eiwitbenutting behaald worden zonder risico op pensverzuring. In ons assortiment hebben we de krachtvoeders geplette gerst, geplette tarwe, Sodagrain en Maxamongrain die hiervoor geschikt zijn. Deze voeders passen daarom ook heel mooi langs vers weide gras. Door middel van bedrijfsspecifieke krachtvoermengsels kan altijd feilloos gecorrigeerd worden op het aanwezig ruwvoer voor maximaal ruwvoer benutting.

Door de veranderende marktomstandigheden wordt de benutting van eiwit steeds belangrijker binnen de melkveehouderij. Door middel van maaimanagement en een goede ruwvoerstrategie kan de benutting van uw eigen ruwvoer verhoogd worden. Ook in een rantsoen kan gestuurd worden op maximale eiwit benutting. Door middel van veilige energievoeders kan dit zonder risico’s behaald worden.

Door met voeders te sturen op maximale penswerking kan dit ook het rendement op uw bedrijf verhogen.

Vraag een verkoopadviseur van Vitelia Voeders voor uw eigen ruwvoerstrategie en verhoog het rendement van uw eigen ruwvoer.