Dinsdag 7 mei 2024 in Vitelia Voeders

MaXXimaal rendement met Vitelia’s MaXX-assortiment

Een economisch optimaal resultaat bij uw vleesvarkens is steeds belangrijker. Optimale technisch resultaten spelen hierbij een fundamentele rol. Vitelia Voeders heeft met ‘MaXX’ een concept dat gericht ingezet wordt voor de verbetering van zowel technische als financiële resultaten.

Traditionele vleesvarkensvoeders zitten op een energieniveau van 1,07 à 1,12 EW/kg.
Ons unieke proces maakt het mogelijk dat we de exclusieve voeders voor ons MaXX-concept  kunnen produceren met EW-niveaus tussen de 1,20 en de 1,34 EW/kg. Ten aanzien van de eiwitvoorziening zijn de voeders naar rato van de EW-inhoud mee omhoog gehaald.

Uw voordelen
Het MaXX-concept zorgt onder andere voor een verbeterde darmgezondheid, een hogere groei en een daling van de (EW-)conversie. Een lager fosfaatgebruik en minder kuubs mest in de put; dat levert, zeker bij de huidige mest-afzetkosten, ook nog een extra voordeel op!

Voor u als vleesvarkenshouder levert dit dus een heleboel voordelen op! In diverse proeven, zowel in onze eigen praktijkstal als bij onze klanten, zien we een groeivoordeel van 70 gram/dag, maar uitschieters van 100 gram/dag hebben we ook al wel gezien. Door die hogere groei heeft het dier minder onderhoudsvoer nodig en dat resulteert dan weer in een scherpere voederconversie.

In de zomerperiode loont het MaXX-concept zich extra. Bij het verteren van voer ontstaat in het varken een hoeveelheid warmte, de zogenaamde interne warmte. Zeker in een warme omgeving kan die interne warmte een rem vormen op de voeropname en daardoor resulteren in een lagere groei en dus een verhoogde voederconversie.
De hoeveelheid interne warmte die ontstaat is afhankelijk van de samenstelling van het voer. Zetmeel, ruwe celstof en eiwit geven relatief veel interne warmte terwijl bij vetvertering relatief weinig interne warmte vrijkomt. Daar zit de sleutel voor het succes van het MaXX-concept.
Die lagere interne warmteproductie geeft minder remming op de voeropname en daardoor blijft de groei en de voederconversie juist in warme periodes beter overeind.


Rekenmodule
Om tot een weloverwogen keuze te komen zal een van onze verkoopadviseurs u meenemen in onze speciaal ontwikkelde rekentool. Aan de hand van uw bedrijfsgegevens en onze kennis van het MaXX-concept maken we een berekening op jaarbasis of het gebruik van hooggeconcentreerde voeders interessant is voor uw bedrijf.

Mogelijk bieden deze MaXX-voeders ook voor uw situatie een extra perspectief! Neem voor meer informatie contact op met een van onze verkoopadviseurs.