Woensdag 15 november 2023 in Vitelia Voeders

Meer werkplezier en efficiënter werken

Begin dit jaar introduceerden Speerstra en Diamond V een nieuw product genaamd NutriTek. Diamond V staat bekend om zijn gefermenteerde gist en de positieve invloed ervan op de spijsvertering en efficiëntie van rundvee. NutriTek is ontworpen om de immuniteit, gezondheid en prestaties van koeien te verbeteren. Een optimaal functionerende pens en een gebalanceerd immuunsysteem leiden tot gezondere en beter presterende koeien.

Resultaten Nutritek praktijkproef

Bij Vitelia Voeders zijn we voortdurend op zoek naar producten die onze veehouders kunnen ondersteunen op het gebied van rendement en gezondheid. De beste manier om te beoordelen of de beloften van de leverancier worden waargemaakt, is door het uitvoeren van praktijkproeven bij onze klanten.

Proef bij familie Litjens

In maart is er bij de familie Litjens in Geijsteren een proef gestart met het product, nadat ze onlangs zijn overgestapt naar Vitelia Voeders. Om te bepalen of de proef succesvol is, zijn er vooraf doelstellingen vastgesteld in overleg met Tom Litjens.

Hierbij zijn een aantal criteria bepaald:

  • Verbeterde stabiliteit van de gehaltes tijdens de zomermaanden
  • Een afname van het celgetal en een verminderde noodzaak om koeien te behandelen
  • Een betere start voor verse koeien, wat zich zou moeten vertalen in een toename van de melkproductie

De resultaten na 5 maanden op een rijtje:

  • Uit de gemeten gegevens bleek dat het celgetal aanzienlijk was gedaald en dat er minder behandelingen nodig waren, vooral wat betreft herhalingsbehandelingen. Dit duidt erop dat de behandelde dieren sneller herstelden.
    Met betrekking tot de klauwgezondheid werden positieve resultaten waargenomen in de hoeveelheid antistoffen tegen mortellaro in de tankmelk.
  • Er werd een toename van de biotinevoorziening in de melk waargenomen, hoewel de mineralenvoorziening vanuit het rantsoen onveranderd was gebleven. De biotinevoorziening is afhankelijk van een goede werking van de fermentatie in de pens.
  • Tijdens de transitieperiode merkte Tom op dat de koeien met minder problemen opstartten en meer biest produceerden, wat resulteerde in gezondere kalveren.
  • Tijdens de hitteperiode bleek dat de koeien beter presteerden en minder gezondheidsproblemen ondervonden.

Conclusie van Tom

Tom: “Ik merk een positieve invloed van zowel het product als de algemene aanpak van Vitelia, onder begeleiding van verkoopadviseur Bart Peer. Sinds Vitelia voer levert, zijn er aanzienlijk minder problemen in de stal, waardoor ik meer tijd heb voor andere zaken. Dit draagt bij aan mijn werkplezier, aangezien het omgaan met zieke koeien veel tijd en energie kost. Het is voor mij nu gemakkelijker om mijn werk als ZZP’er te combineren met de werkzaamheden op mijn eigen bedrijf.”