Donderdag 30 maart 2023 in Vitelia Agrocultuur

Mogelijke oplossing voor verdere verlaging stikstofgebruik?

Of het nu over derogatie, het nieuwe GLB, de bufferstroken of met ‘nutriënten verontreinigde gebieden’ gaat… Het komt er waarschijnlijk op neer dat de stikstofgebruiksnorm voor de veehouderij flink omlaag gaat. Richting 2025 gaat deze met zelfs 20% omlaag volgens landbouw minister Piet Adema.

Specialisten Vitelia op zoek naar innovatieve oplossingen

Op bedrijven zonder derogatie, die op ‘zuidelijk’ zand zitten, resulteert dit in een stikstofgebruiksnorm die mogelijk naar 90kg/ha zou zakken voor mais. Landbouwkundig gezien is dit natuurlijk te weinig.

Met de hoop dat de Haagse politiek de gronden toch niet besluit te gaan verschralen, houden de specialisten van Vitelia Agrocultuur al enige tijd de ogen goed open naar innovatieve en potentiële landbouwkundige oplossingen. Gestimuleerd door de hoge kunstmestprijzen van de afgelopen twee jaar, lijken een aantal producenten nu met een mogelijke oplossing te komen.

De oplossing zou volgens ons gevonden kunnen worden in stikstofbindende bacteriën. Deze bacteriën kunnen stikstof met name uit de lucht binden, en zo uw gewas voorzien van extra stikstof. De geclaimde hoeveelheid stikstof die uit de lucht gebonden kan worden zit tussen de 30- en 50kg/ha.

In dit artikel focussen we ons op drie producten:


BlueN®

BlueN® bevat de bacterie Methylobacterium Symbioticum (MS). Deze bacterie is in staat om stikstof uit de lucht te binden (N2).

Hoe werkt het proces?

Dit is hetzelfde proces waarmee vlinderbloemigen, zoals klaver, stikstof uit de lucht binden. De vlinderbloemigen doen dit ook met een bacterie namelijk de Rhizobium bacterie. Een verwante bacterie van de BlueN®- bacterie.
BlueN® is niet giftig voor planten of dieren en wordt toegepast aan het begin van de teelt. Waarna het via de huidmondjes van de bladeren wordt opgenomen. De bacterie wordt als het ware gelokt door de methanol die uit de huidmondjes vrijkomt. Vervolgens wordt het gehele bovengrondse gedeelte van de plant ‘gekoloniseerd’ door de bacterie en begint het proces van stikstofbinding.

Na ongeveer 7 dagen wordt de eerste stikstof aan de plant afgegeven. Stikstof (N) is een belangrijke voedingsstof van de plant. De gewassen nemen stikstof op via de wortels in twee verschillende vormen: Nitraatstikstof (NO3-) en Ammoniumstikstof (NH4+). Maar met de stikstof die in de lucht zit kunnen de meeste gewassen niks. Alleen de vlinderbloemigen kunnen deze stikstof uit de lucht benutten. Met BlueN® verandert dit. Daarmee kunnen nu veel gewassen stikstof uit de lucht (N2) binden en omzetten in voor de plant bruikbare ammoniumstikstof (NH4+). Een mooie nieuwe ontwikkeling in de landbouw!

Vixeran

Vixeran bindt stikstofgas (N2) uit de lucht (zowel uit de atmosfeer als lucht in de bodem) en zet deze om in voor de plant opneembare stikstof. Dit is te vergelijken met wat vlinderbloemige gewassen doen als N-binding. Vixeran met Azotobacter-bacterie is uniek, omdat deze drieledig werkt: zowel in het blad, als in de wortel, maar ook in de rhizosfeer (= een biofilm die rondom de wortel wordt gevormd). Azotobacter Salinestris komt tot leven zodra Vixeran is opgelost in water. Na toepassing vermenigvuldigt de bacterie zich. De N-fixatie start vanaf toepassing en naarmate de vermenigvuldiging (kolonisatie) toeneemt, wordt het gewas van extra bruikbare stikstof voorzien.

Contribute

Contribute ibN bindt stikstofgas (N2) uit de lucht en maakt deze beschikbaar voor de plant. Dit is wederom vergelijkbaar met wat vlinderbloemige gewassen doen. Behalve dat het stikstofgas uit de lucht bindt, zorgt de Azospirillum Brasilense ervoor dat de omzetting van Ammoniumstikstof (NH4+) naar Nitraatstikstof (NO3_) wordt geremd. Hierdoor vindt er minder kans op verliezen plaats.
Door een verzurende werking in de rhizosfeer komen fosfaat en andere spoorelementen beter beschikbaar.

Al met al een technisch verhaal dat het moeilijk maakt om tot een besluit te komen.


Welk middel moet u als teler nu kiezen?

Met het eerstgenoemde product BlueN® heeft Vitelia Agrocultuur al een aantal proeven uitgevoerd. De andere nieuwe middelen zijn nog relatief onbekend. De eerste kennismaking met de stikstofbindende bacteriën BlueN® was zondermeer positief.

CropSolutions (samenwerkingsverband van kennispartners) waar Vitelia Agrocultuur partner van is, gaat dit seizoen proeven met alle genoemde middelen professioneel laten uitvoeren. Om zo tot een goed onderbouwd advies te komen. Vitelia Agrocultuur zal u uiteraard over de ontwikkelingen en uitkomsten op de hoogte van houden!