Donderdag 3 mei 2018 in Vitelia Voeders

Mooie technische en economische resultaten over 2017

Ook dit jaar hebben weer een groot deel van de klanten deelgenomen aan de bedrijfsvergelijking zeugen- en vleesvarkenshouderij over het jaar 2017. De belangrijkste uitkomsten uit deze bedrijfsvergelijking staan hieronder weergegeven.

Vleesvarkens

Bij de vleesvarkens is de gemiddelde groei in 2017 gestegen naar 851 gram. Dit is t.o.v. 2016 een toename van 20 gram. De EW-conversie is gedaald naar 2,77 t.o.v. 2,80 in 2016. Mede dankzij de verbetering in EW-conversie zijn de voerkosten wederom scherp. De 20% beste bedrijven laten zien dat er nog rek zit in de resultaten met een gemiddelde groei van 881 gram en een EW-conversie van 2,70.

Het Economisch Productiegetal Vitelia

Tevens heeft Vitelia Voeders een nieuw kengetal opgezet dat het rendement van de vleesvarkenshouderij nog beter weergeeft: het Economisch Productiegetal Vitelia (EPV).

Waar de ene ondernemer bewust kiest voor een eenvoudig, goedkoop voerpakket, kiest de ander juist voor een iets duurder pakket om daarmee bewust te sturen in de technische/economische resultaten en/of gezondheidsdoelen. Daarom bestaat het Economisch Productiegetal Vitelia, naast de groei en uitval, uit voerkosten/kg groei. Met dit nieuwe kengetal komt het rendement beter tot uiting en kunt u ‘onderaan de streep’ terug ziet of uw investering resulteert in betere technische en economische resultaten.

Vleesvarkens

Groei

Voer-opname

EW-conversie

Uitval%

Vlees%

Voerkosten
kg/groei

EPV

Vitelia

851

2,12

2,77

2,5

59,3

0,607

2,28

20% beste*

881

2,14

2,70

2,3

59,5

0,581

5,66

Agrovision

825

2,11

2,81

2,2

59,6

0,612

1,22

*20% beste is gebaseerd op het Economisch Productiegetal Vitelia (groei, uitval, voerkosten/kg groei)

Zeugen

Bij de zeugen zien we eveneens een mooie stijging van de technische resultaten. Het aantal gespeende biggen is gemiddeld gestegen in 2017 naar 13,0 big per worp t.o.v. 12,7 big per worp in 2016. Met een gelijkblijvende worpindex van 2,38 betekent dit een stijging naar een gemiddelde van 31,0 gespeende biggen per zeug per jaar. 

Zeugen          

Gespeend
zeug/jaar

Worpindex

LG/ worp

Uitval voor
spenen

Gesp/worp

Uitval na spenen

Afbig%

Vitelia

31,0

2,38

15,1

13,5

13,0

2,6

88

20% beste*

32,6

2,44

15,0

11,2

13,4

1,8

88

Agrovision

30,0

2,36

14,7

13,4

12,7

2,4

87

*20% beste is op basis van gespeende biggen per zeug per jaar

Samen met onze klanten zijn we trots op de gerealiseerde resultaten en spannen we ons in 2018 graag in voor verdere optimalisatie van de technische en economische resultaten!