Maandag 30 april 2018 in Vitelia Voeders

Nieuw: Lacto-assortiment voor de moderne zeug

Onlangs heeft Vitelia Voeders haar nieuwe lacto-assortiment geïntroduceerd. Met het nieuwe assortiment spelen we in op de behoefte van de moderne zeug. Bij de totstandkoming van het nieuwe assortiment is onder andere kennis over de TN70-zeug uit Finland meegenomen. In Finland hebben ze reeds veel kennis opgebouwd over deze zeug. Goede voeding en de voerstrategie zijn van essentieel belang om tot een succes te komen. Vitelia Voeders beschikt inmiddels over veel informatie om dit samen met u tot een succes te maken.

Opfok

Het succes van de zeug begint al met goede voeding en huisvesting in de opfokfase. Op veel bedrijven is dit nog vaak een ondergeschoven item. 
Succesfactoren voor een goede opfok zijn:

 • Strenge selectie: denk hierbij aan het aantal spenen, uniformiteit, beenwerk en groei
 • Constante groei (weeg de gelten regelmatig na):
  • 10 weken » 29 kg
  • 26 weken » 119 kg
  • 34 weken » 155 kg
 • Aangepast opfokvoer bij voorkeur:
  • 3-fasevoedering
  • juiste hoeveelheden
  • structuur in het voer
 • Voldoende ruimte in de opfok: minimaal 1 m² per opfokgelt en liefst meer
 • Goede gezondheid: juiste vaccinaties en minimaal 40 dagen quarantaine
 • Boxgewenning voor inseminatie
 • Let op: individueel huisvesten in boxen in de opfok is niet toegestaan
 • Goed dekmanagement:
  • Topigs 20: minimaal 250 dagen – 150 kg
  • TN70: minimaal 260 dagen – 165 kg
 • Na inseminatie is het belangrijk dat de gelt zich voldoende doorontwikkelt in de dracht. Zorg dat de gelt met werpen een gewicht heeft van 235 kg. De spreiding tussen de eersteworps zeugen dient zo klein mogelijk te zijn. 

Drachtfase

De drachtfase is onder te verdelen in drie verschillende fases. De eerste vier weken moet de focus vooral liggen op het conditieherstel van de zeug. Optimaal conditieherstel in de eerste weken van de dracht zorgt voor maximale overlevingskansen van de embryo’s. Afhankelijk van de conditie kan in het middentraject het voerniveau teruggenomen worden. Bij het einde van de dracht ligt de aandacht bij de geboortegewichten en de uniformiteit van de zeugen bij binnenkomst in de kraamstal. Om een zeug met de juiste conditie in de kraamstal te krijgen en maximaal te sturen op goede geboortegewichten is meten erg voornaam. 

Denk hierbij aan: 

 1. Wegen van gelten en zeugen
 2. Spekdiktemetingen uitvoeren
 3. Regelmatig nawegen van dosators
 4. Zeugen beoordelen op uiterlijk

Het lijken open deuren, maar toch wordt hier vaak te weinig aandacht aan besteed.

Lactatie

Tijdens de lactatiefase is voer en voerstrategie zeer belangrijk. Vitelia Voeders heeft met de nieuwe voerlijnen ingespeeld op deze belangrijke fase. De voeders zijn gericht op maximale prestaties van de biggen en een lange levensduur van de zeug.

Magic Lacto Plus

Magic Lacto Plus is Vitelia's nieuwe standaardvoer. Het voer is gericht op gemakkelijke voeropname. Streven is 6 kg voor gelten en 8 kg voor oudere worp zeugen. Het voer is gemaakt op de gehele lactatie, dus zowel aansluiting op het drachtvoer als een goede melkproductie in de kraamstal. Deze lacto is bedoeld voor bedrijven die één soort lacto in de  kraamstal kunnen voeren en normaliter weinig problemen kennen rondom het werpen. 

Magic Lacto Power

Magic Lacto Power is hoger in de energie en heeft tevens 10% meer aminozuren ten opzichte van Magic Lacto Plus. Door het hogere eiwitniveau is deze lacto uitermate geschikt voor de magere type zeugen die een hogere eiwitbehoefte kennen. Daarnaast past deze lacto goed op bedrijven die de eerstezeven dagen van de lactatie goed onder controle hebben en een bovengemiddeld aantal levend geboren biggen kennen. De lacto is ontwikkeld voor de gehele lactatie maar zou ook prima gecombineerd kunnen worden in een 2-fase systeem.

Magic Lacto Prevent

Magic Lacto Prevent is gericht op een gemakkelijk werpproces. De lacto is met name gericht op een optimale uierstuwing rondom werpen. Na werpen is belangrijk dat het voer goed doorgevoerd wordt. Dit voer kan prima de gehele lactatie worden verstrekt.

Magic Parto

Magic Parto is volledig gericht op het geboorteproces en de eerste dagen erna. Dit voer komt onder de meest moeilijke omstandigheden rondom het werpproces optimaal tot zijn recht.

Magi-MaXX Lacto

Magi-MaXX Lacto is gericht op maximale melkproductie. Deze lacto komt het beste tot zijn recht als een 2e fase lacto maar kan bij uitzondering, onder de juiste omstandigheden, ook als een enkel fase lacto worden ingezet. Met een hoog energie- en aminozuurniveau komt dit voer het beste tot zijn recht als de opname ook op niveau blijft, dus topmanagement is van belang voor het beste resultaat.

Meer informatie

Wilt u weten hoe u de prestaties van uw zeugen kunt verbeteren en wat ons nieuwe lacto-assortiment voor u kan betekenen? Neem dan contact op met een van onze verkoopadviseurs.