Maandag 6 mei 2024 in Vitelia Voeders

Vitelia Fiber concept: pleegzeugen maken verleden tijd!

Het aantal biggen dat geboren wordt per worp neemt de laatste jaren toe. Hierbij is het van belang dat zowel het voer als het management hierop aangepast wordt. Als de melkgift niet optimaal is, dan worden er bij een hoog aantal geboren biggen veel pleegzeugen gemaakt. Dit kost veel tijd en zorgt voor een lagere worpindex, kortgezegd: het kost geld!

Vitelia heeft op een aantal bedrijven het ‘Fiber-concept’ uitvoerig getest. Hieruit blijkt dat deze zeugen fit zijn, veel voer opnemen en een betere melkgift laten zien en dus ook meer biggen kunnen spenen per worp.

15-16 biggen spenen bij de zeug is met dit concept geen uitzondering meer! Dit betekent dat bij een levend geboren van 16,0-16,5 big pleegzeugen maken in de meeste gevallen niet nodig is, dit bespaart tijd en dus geld!  


Speerpunten Vitelia Fiber-concept:

  • Geleidelijke rustige vertering.
  • Fitte rustige zeugen.
  • Hoge voeropname kraamstal.
  • Vlotte hoge melkproductie.
  • Volop biggen aan de zeug.
  • Vitale biggen bij de geboorte.
  • Lage SINS-druk, goede biestkwaliteit.
  • Geen kraamstaldiarree.
  • Blije zeugen, blije zeughouders en medewerkers.
  • Goed voer-, water en conditiemanagement

Bent u benieuwd hoe we dit doen? Maak dan een afspraak met onze nutritionist Peter Scheres  (T: 06-528 97 554).