Woensdag 3 juni 2020 in Vitelia Voeders

Optimalisatie legvoeders

Vele jaren hebben we bij leghennen gewerkt met OE als berekening voor de hoeveelheid energie die in legvoer zit. Circa vijf jaar geleden zijn we doorgeschakeld naar een E-leg. Onlangs heeft Schothorst opnieuw onderzoek gedaan naar benutting per grondstof voor de hedendaagse leghen.

Afgelopen tijd heeft Vitelia op de achtergrond al rekening gehouden met deze energie-waardering. Uit ervaring blijkt dat deze energiewaardering nog beter overeenkomt met de behoeftes van de kippen. Vitelia gaat daarom vanaf heden deze nieuwe ‘E-Leg 2’ waardering gebruiken voor het optimaliseren van haar legvoeders.

Hoger eigewicht

Daarnaast zien we dat kippen steeds meer eimassa kunnen maken. Hoge piekproducties kennen we al langer, maar het eigewicht neemt ook toe. We zien dat met iets luxer voer in de opstartfase de kip beter in balans blijft. Daarom hebben we de aminozuren in de start en eerste fases onlangs verhoogd. Koppels met hoge eimassa’s kunnen bij voorkeur na het startvoer eerst overschakelen naar de luxe Bull-lijn.

Verschillende bedrijven hebben de wens om te sturen op zwaardere eigewichten. Hiervoor zijn de Vitelia XL-voeders opgezet. De kennis over deze voeders hebben we opgedaan uit onze proefstal, waar we met verschillende soorten grondstoffen testen hebben gedaan op basis van eigewichten.

Met bovenstaande aanpassingen in ons assortiment kunnen we uw specifieke wensen en producteisen nog optimaler invullen.

Wilt u meer informatie over ons assortiment leghennen voeders? Neem dan contact op met één van onze pluimveespecialisten.