Woensdag 31 mei 2023 in Vitelia Voeders

Paarsverkleuring van de mais

Paarsverkleuring betekent meestal een gebrek aan fosfaat! Tijdens de periode van onkruidbeheersing in de mais (2-5 bladstadium) is een maisplant erg gevoelig voor stress. Dit kan veroorzaakt worden door de herbicide bespuiting, maar kan ook door andere factoren komen.

Enkel factoren die paarsverkleuring in mais kunnen veroorzaken:

  • Het slecht functioneren van het wortelstelsel door droogte
  • Koude nachten tijdens het 2-5 bladstadium
  • Een lage bodemtemperatuur in combinatie met hoge temperaturen bovengronds

De plantversterker Foliplus amino-NPK omzeilt de weg via de wortel en word direct opgenomen via het blad van de plant.

Het toevoegen van Foliplus amino-NPK (dosering 2,5 l/ha) bij de onkruidbeheersing, heeft bewezen dat het de maisplant door deze periode heen kan helpen.
Deze plantversterker bevat hoge gehaltes aan stikstof (200gr/l), fosfaat (200gr/l) en kali (200gr/l). Daarnaast bevat het spoorelementen als borium, zink, ijzer en mangaan. Doordat de Foliplus bladmeststof een zuurgraad heeft die de pH van het maisblad benaderd (pH 5,5). Kan deze ook in een stressperiode makkelijker via de huidmondjes worden opgenomen.