Maandag 3 april 2023 in Vitelia Voeders

Hoe kunnen we de positie van de pluimveehouder verbeteren?

Vitelia heeft vrijheid in ondernemen hoog in het vaandel staan. Onder het motto ‘schoenmaker blijf bij je leest’ willen wij ons graag onderscheiden in de markt met het maken van goed voer en zo ondernemers vooruit helpen.

Vandaar dat wij initiatieven die voor een vrije marktwerking zorgen graag de mogelijkheid geven om zichzelf te introduceren richting pluimveehouders. Een mooi voorbeeld van zo’n initiatief is de Unie van Pluimveeproducenten (UPP).
Dit initiatief begint inmiddels aardig bekendheid te krijgen, maar desalniettemin lijkt het ons goed om in deze Vitaal kort maar krachtig uit te leggen waarom en waarvoor UPP is opgericht.

Waarom UPP?

Toelichting door Harry Ketels voorzitter van UPP

De positie van de Nederlandse pluimveehouders in de lineaire voedselketen is niet best. Prijsvorming vindt plaats aan het eind van de keten, bij retail, industrie en andere afnemers. De pluimveehouder is verworden tot grondstoffenleverancier en prijsnemer.
De verdeling van de marges in de keten is daarmee scheef. Een alsmaar kleiner aandeel van de consumentenprijs komt op het boerenerf. Ondertussen nemen de kosten jaarlijks toe.

Verdere schaalvergroting, efficiënter produceren en nog scherper inkopen bieden hier onvoldoende oplossing.

Vitelia Voeders: Koppelingen tussen afzet en inkoop kunnen goed werken maar zijn in onze ogen niet altijd in het belang van de ondernemer

Oplossing

De oplossing zit aan de verkoopzijde. Een paar procent hogere consumentenprijs, maakt een wereld van verschil voor het verdienmodel van pluimveehouders en ketenpartners. Mits de marges eerlijk worden verdeeld. Dat was de reden dat begin 2021 een groep pluimveehouders de koppen bij elkaar hebben gestoken. De hamvraag: Hoe kunnen we de positie van de pluimveehouder verbeteren en niet langer sluitpost, grondstoffenleverancier en alleen maar prijsnemer zijn?

Na een traject van inventarisatie kwam het volgende antwoord:

“We richten een vereniging op van producenten die het aanbod van kippenvlees en eieren bundelt en daardoor professioneel betrokken wordt bij het maken van prijs-afspraken en leveringsvoorwaarden in de keten én de basisvoorwaarden voor een duurzaam verdienmodel.”
Op 27 december 2021 was de Unie van pluimvee-producenten dan ook een feit.

Verdere professionalisering

In de loop van 2022 is er verder doorgebouwd aan de organisatie van UPP. Pluimveehouders kunnen inmiddels
lid worden en er zijn 2 verkoopleiders aangesteld.
Wim Thomassen voor eieren en Aalt den Herder voor vlees. De verkoopleiders onderhouden de contacten met eierhandelaren, slachterijen, retailers en de voedingsmiddelen industrie. Zij hebben de wensen van de pluimveehouders en potentiële afnemers helder in beeld.
Dat resulteert in een overeenkomst waarbij deze op elkaar zijn afgestemd en dat vertaald zich in een betere prijs en leveringsvoorwaarden.  

Lid worden?

Bent u lid van UPP dan is deelnemen in een marktcluster ook een mogelijkheid. Hier wordt uw aanbod van vleeskuikens of eieren gebundeld en aangeboden op de markt. Zo’n marktcluster wordt professioneel vertegenwoordigd door de verkoopleiders. U wordt betrokken bij prijsafspraken beslist zelf mee en de pluimveehouder heeft daarbij altijd zelf
het laatste woord.


Klantervaring

Peter Janssen – Janssen EI

Peter Janssen runt een bedrijf met 2 locaties scharrelhennen in Ysselsteyn en neemt daarnaast deel in een Freilandbedrijf en een legbedrijf in Duitsland.

Een gedeelte van zijn eieren verkoopt Peter via UPP:
Door onze bedrijfsopzet met meerdere locaties en leeftijdsgroepen, ben ik doorlopend bezig met het vermarkten van de eieren van mijn koppels. Bij de laatste ronde heb ik besloten de eieren via Wim Thomassen te verkopen.

Pluimveehouders moeten gezamenlijk een stuk verkoopkracht vormen

Ik denk dat we als pluimveehouders gezamenlijk een stuk verkoopkracht kunnen vormen, die ons in staat stelt een sterkere positie te bedingen in de kolom, wat er toe moet leiden dat we meer invloed op de prijsvorming gaan krijgen. Dit lukt alleen als we er samen achter gaan staan. Ik zie dat veel collega’s uit de regio zich inmiddels bij UPP aangemeld hebben.