Vrijdag 7 januari 2022 in Vitelia Voeders

Rundvee klanten over Vitelia Totaalplan

Vitelia Voeders heeft een manier ontwikkeld om het verborgen rendement van uw bedrijf duidelijk in beeld te brengen. Wij noemen dat het Vitelia Totaalplan en richten ons op een bedrijfsspecifieke aanpak voor iedere klant.

Klantervaringen

John en Christel van Enckevort, Evertsoord

John: “Medio april 2021 heeft Vitelia het Vitelia Totaalplan uitgevoerd op mijn bedrijf. De hoofdreden waarom ik het Vitelia Totaalplan heb gedaan is de zoektocht naar het verborgen rendement en om te zien hoe mijn bedrijf momenteel scoort op de verschillende punten. Met de uitkomsten van het plan en mijn doelen heeft mijn voerspecialist Bart Peer een plan van aanpak voor mij gemaakt. 

De belangrijkste verbeterpunten met het meest verborgen rendement waren een persistentere veestapel en een lager krachtvoerverbruik.

Mijn veestapel is persistenter geworden richting eindlactatie waardoor de koeien met een mooie conditie de droogstand in gaan.

Inmiddels voeren we een half jaar van Vitelia en hebben we recent een evaluatie gehad om te kijken hoever de opgestelde doelen behaald zijn.
De eerste conclusies; mijn veestapel is persistenter geworden richting eindlactatie waardoor de koeien met een mooie conditie de droogstand in gaan. Dit heeft ook positieve gevolgen op de verse koeien.  

Een andere mooie verbetering is dat mijn krachtvoerverbruik lager is geworden in het afgelopen half jaar. In de toekomst hoop ik deze positieve vooruitgang verder door te zetten.”

Har Meuwissen, Maria Hoop

Har: “Eind vorig jaar hebben de verkoopadviseurs van Vitelia Voeders het Vitelia Totaalplan uitgewerkt voor mijn bedrijf. Ik had op voorhand zelf een aantal verbeterpunten in mijn hoofd zoals voersysteem en krachtvoerverbruik. Maar deze heb ik voor me gehouden totdat Vitelia het plan gepresenteerd had. 

Uit het plan kwam inderdaad naar voren dat ik anders moest gaan voeren om zo beter te kunnen melken en lagere voerkosten te krijgen. Een ander verbeterpunt was mijn opfok van jongvee. 

Deze punten heb ik in het afgelopen jaar aangepakt.  

Het voersysteem is aangepast en de productie is aan het stijgen.

Ik kan nu al zeggen dat mijn jongvee er uniformer op staat en hopelijk zometeen ook beter gaat presteren na afkalven. Het voersysteem is eveneens aangepast en de productie is aan het stijgen. Het is nog wat kort dag om hier definitieve conclusies uit te trekken, maar een mooi begin is gemaakt. Ik ga ervan uit dat komend jaar de stijgende lijn doorzet en uiteindelijk mijn rendement verbetert.”


Momenteel is de melkprijs weer aan het stijgen. Dit was ook hard nodig want door de gestegen (voer)kosten stond het saldo onder druk. Om ervoor te zorgen dat u als rundveehouder een maximaal rendement overhoudt is het belangrijk om te weten welke stappen u nog kunt maken op uw bedrijf om uw resultaat verder te verbeteren.

Het gezamenlijke doel is om op lange termijn optimaal te presteren met uw dieren en bedrijf.

Met het speciaal ontwikkelde Vitelia Toaalplan kijken we samen met de rundveehouder naar alle opties om het snelst het rendement te verbeteren.

Na het inzichtelijk maken van de kernwaarden gaan onze adviseurs op uw bedrijf aan de slag met de bedrijfscheck. Met een handige scorelijst brengen we uw bedrijf in kaart. De uitkomst wordt aan de hand van een spinnenweb matrix uitgewerkt (zie afbeelding)

Hoe werkt het Vitelia Totaalplan?

Om te scoren heb je doelen nodig. Daarom brengt Vitelia gefaseerd de volgende 3 aandachtspunten in kaart:

  • Welke korte en lange termijn doelen heeft u voor ogen?
  • Onder welke voorwaarden wilt
  • u dit bereiken?

Wat past het beste bij uw manier van ondernemen?

Hoe de (spinnenweb) matrix te lezen?

De matrix (zie afbeelding) geeft een duidelijk beeld van de mogelijke verbeterpunten op uw bedrijf. Samen ontwikkelen we een plan van aanpak waarbij uw doelen centraal staan. Hierbij speelt nazorg met doorlopende monitoring een belangrijke rol.

In het Totaalplan wordt snel duidelijk welke meerwaarde de Vitelia adviseurs voor uw bedrijf hebben op het gebied van voer en kennis.