Vrijdag 24 februari 2023 in Vitelia Voeders

Silo management

We weten het allemaal. Er gaat veel waarde door de silo en voor deze opslag is weinig werk nodig. Des te belangrijker om enkele momenten per jaar wel goede aandacht te schenken aan je silo’s.

Opslagcapaciteit

Het grootste risico is het hebben van te grote silo's met lage voersnelheid. Het stof dat boven het voer zit en zich prachtig aftekent als de silo leegkomt kan boordevol mycotoxines zitten. Voorkeur heeft het om per stal 2 silo’s te hebben, zodat je elke silo geheel vol en geheel leeg kunt krijgen. Als je iets ruimer in opslagcapaciteit zit wordt voerbestellen makkelijker en lukt het beter om de maximale korting te krijgen. Let wel op dat je niet te lang voert van een levering. Ontmenging en mogelijkheden tot bijsturen via voer zijn ook belangrijk. Om de voeropname zo constant mogelijk te houden kan het helpen om de laatste ton voer bij te mengen met de nieuwe levering voer. Enige ontmenging in de silo treedt namelijk altijd op.

De vulpijp

Voorkeur zo min mogelijk bochten en enkel 45 graden bochten. Met elke bocht slijt de structuur van het voer en ook de bocht zelf.

Reinigen

De makkelijkste reiniging is elk keer een silo geheel vol en geheel leeg krijgen. Daarnaast kan de bulkwagenchauffeur met een silo-shot een droog ontsmettingsmiddel in de silo blazen. Bij voorkeur weer in een geheel lege silo. Als er direct erna voer in geblazen wordt gaat er nog een 2de silo-shot achteraan om het bovenste stuk van de silo extra te ontsmetten. Nat reinigen is de beste optie maar geef de silo wel voldoende tijd om te laten drogen.
Heeft u air-control bovenop uw silo, vervang dan elke 5 jaar de zak bovenin of voorkom dat deze dicht gaat zitten.

Aanvullende tips:

Als de silo aan de bovenzijde vuil is kan je de silo leeg laten vallen en met een rubberhamer wat stof naar beneden kloppen. Is dit stof zwart/groen, dan duidt dit op een behoorlijke vervuiling en kan het mycotoxines bevatten.
Kijk of er geen zwarte vlekken in de silotrechter zitten. Dit wordt veroorzaakt door broeiend voer.
Als er vocht uit de ontluchting loopt onderneem dan direct actie en zorg dat de silo gereinigd wordt.