Woensdag 8 november 2023 in Vitelia Voeders

Slim voer bestellen: Meer dan alleen schatten

Het bestellen van voer is een terugkerende en essentiële taak.

Verschillende overwegingen spelen hierbij een rol, zoals:

  • De zorg dat de dieren voldoende voer hebben
  • De zorg dat de silo's regelmatig leeg raken
  • Hoe combineer ik de bestelling over de diverse voersoorten?

Maar ... het hele proces begint met tijdig nadenken over het bestellen van voer.

 
Handig hulpmiddel: De silomelder
Om u te ondersteunen bij deze dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse taak, zijn er verschillende technische hulpmiddelen beschikbaar. Als uw voerinstallatie het voer weegt, kunnen de verzamelde gegevens van onschatbare waarde zijn, op voorwaarde dat u de hoeveelheid aangevoerd voer nauwkeurig registreert. Indien u niet over deze gegevens beschikt, rest u slechts één optie: schatten! U moet schatten hoeveel voer er nog in de silo's zit en hoeveel voer er dagelijks wordt verbruikt en dit geldt voor de verschillende silo's en voersoorten op uw bedrijf.
 
Om u te helpen bij het tijdig bestellen van voer kan een 'leeg'-melder een waardevol hulpmiddel zijn. Een druksensor onder in de silo, op een niveau waar nog voer voor enkele dagen aanwezig is, geeft een signaal wanneer het voerniveau onder dat punt zakt, wat aangeeft dat het tijd is voor actie. Het is echter belangrijk op te merken dat zo'n druksensor geen gedetailleerde informatie verschaft over de exacte voorraad voer of het dagelijkse voerverbruik.
 
Grote stappen
Om meer gedetailleerde informatie te krijgen zullen we toch geavanceerde technieken moeten gaan toepassen. De laatste jaren hebben een aantal bedrijven grote stappen gemaakt in het zo juist mogelijk vaststellen van de hoeveelheid voer en dat op meerdere momenten per dag. In die ontwikkeling is niet alleen aandacht geweest voor de sensoren zelf, maar ook is gekeken naar hoe die gegevens aan u worden doorgegeven.
Met deze gegevens krijgt u de complete informatie om uw voerbestelling tijdig én optimaal te doen.

Het gaat te ver om hier diep in te gaan op de toegepaste technieken, maar u mag denken aan:

  • Weegstaven ONDER de silopoten
  • Krachtmeting IN de silopoten
  • Laser- of geluidsgolven vanaf BOVEN in/op de silo

De gegevens worden automatisch opgeslagen, doorgerekend en per mail, per SMS of via een app aan u doorgegeven. Al met al zijn er heel veel mogelijkheden!

Is uw interesse in deze materie gewekt? Overleg eens met uw Vitelia-verkoopadviseur!