Donderdag 5 mei 2022 in Vitelia Voeders

Sturen op gehaltes in de melk

Door de langere dagen, de hoge temperaturen en het verse weidegras komen de eiwit- en vetgehaltes onder druk te staan. Het loont het nog steeds om in het huidige fosfaatstelsel hogere gehaltes te melken. De meeste rundveebedrijven krijgen nog altijd het beste betaald voor eiwit in de melk. Fokken hierop is zinvol, maar gelukkig kan er via de voeding verbetering behaald worden.

Wat zijn de basisprincipes voor een hoog vet- en eiwitgehalte in de melk?

  • 1. Gezonde pens
  • 2. Goede vertering
  • 3. Opname ruwvoer (+vers gras)
  • 4. Opname krachtvoer

1. Gezonde pens

Het melken van veel kg vet en eiwit begint met het op een juiste manier voeren van de pensbacteriën. Pensbacteriën krijgen hun energie door het afbreken van voedsel in de pens. Bij de vertering in de pens ontstaat o.a. azijnzuur, propionzuur en boterzuur (vluchtige vetzuren). Hierbij vormen azijnzuur en boterzuur voor de aanmaak van melkvet.

Een koe kan alleen veel melk produceren als uit het voer voldoende glucose gevormd kan worden. Deze glucose ontstaat uit het propionzuur dat in de pens vrij komt bij de vertering van het voer. Als een koe voldoende glucose maakt, dan kunnen naast propionzuur voor de vorming van glucose ook aminozuren uit het voer gebruikt worden voor de vorming van melkeiwitten. Om ervoor te zorgen dat alle aminozuren uit het voer kunnen worden gebruikt voor de melkproductie is het belangrijk dat een koe goed in haar glucosebehoefte (propionzuur) wordt voorzien.

 

2. Goede vertering

Kijk kritisch naar de mest. Vraag uw voorlichter mest te zeven en beoordeel dit. Dunne mest is een teken dat de vertering niet helemaal goed verloopt in de koe. De benutting van de voedingsstoffen in het voer en eventueel vers gras is dan niet optimaal. In het voorjaar kan het pittige vers gras sneller door de koe gaan, waardoor de koe de energie en nutriënten minder goed omzetten in melk. Het vetgehalte kan lager uitvallen en ook de kans op pensverzuring is aanwezig. Geschikte producten om pensverzuring te voorkomen zijn natriumbicarbonaat, Buffer Uniek en BLG Buffer voor biologische bedrijven. De buffers zijn beide breed werkende buffers die ervoor zorgen dat de pH in de pens over een langere periode stabiel blijft en hierdoor ook goedkoper zijn dan natriumbicarbonaat.

3. Opname ruwvoer

Een eerste stap om de gehaltes in de melk te verhogen is het stimuleren van de ruwvoeropname. Dit kan worden bereikt door te zorgen voor goede smakelijke kuilen die vrij zijn van broei. Een betere kwaliteit gras of een hoger zetmeelgehalte in snijmaïs hebben vooral invloed op het eiwitgehalte en het aantal liters melk. Om broei aan het voerhek tegen te gaan adviseren wij gebufferd mierenzuur. Met een dosering van 1 – 2 liter per ton voer in de mengwagen houdt u het voer de gehele dag fris.

Weidegang

De gehaltedip in het voorjaar is vooral te wijden aan veranderingen in pensfermentatie (lagere pH en snelle passage) en de hoeveelheid onverzadigde vetzuren. Jong, vers weidegras bevat immers weinig structuur en veel suiker, water, vet en onverzadigde vetzuren. Jong voorjaarsgras bevat, naast veel eiwit, ook heel wat energie. Als ook energierijke producten, zoals snijmais, perspulp, geplette gerst of sodagrain worden bijgevoederd is extra eiwitcorrectie toch aan de orde. Een goed controlemiddel om de hoeveelheid energie/eiwit te sturen is het ureumgehalte in de melk. Blijf deze monitoren en bijsturen.

4. Sturen met krachtvoer

Vitelia Voeders werkt bij haar rundveeklanten met klantspecifieke voeders. Zo kan er altijd het juiste mengsel samengesteld worden wat het beste past bij uw bedrijfsvoering. Ook kunnen we productie toevoegen die de gehaltes in de melk ondersteunen zoals bijv. soyahullen, geplette gerst, bietenpulp, buffer, pensbestendig vet en extra aminozuren.

Een goede start!

Goede gehaltes melken start natuurlijk bij het begin van de lactatie. Wanneer koeien een hoge ds opname hebben vanuit de droogstand zal dit zijn uitwerking hebben in het begin van de lactatie. Hoe beter dit verloopt des te minder komt de koe in de negatieve energiebalans waardoor ze beter blijven produceren zowel in kg melk als ook percentage vet en eiwit.

Om de koeien extra te ondersteunen op het eind van de droogstand adviseren wij, naast een uitgebalanceerd en smakelijk droogstandrantsoen, de (vlog) transitiebrok. Deze brok zorgt voor actieve koeien en draagt bij aan een zo maximale ds opname.