Dinsdag 5 september 2023 in Vitelia Voeders

Stuur op maximale eiwitbenutting van herfstgras!

Om het eiwit uit eigen ruwvoer maximaal te benutten, moeten de herfstsnedes niet vergeten worden. Door het vers voederen of het maken van een geslaagde herfstkuil kan dit prima ruwvoer zijn voor uw melkvee.

Inkuilmanagement

Te veel onbestendig eiwit (FEB) bij koeien resulteert in een hoger ureumgehalte en een lagere eiwitbenutting. Dat heeft ook gevolgen voor de gezondheid en vruchtbaarheid van de koe. Het drogestofgehalte van de graskuil heeft invloed op de eiwitkwaliteit. Bij de conservering van een graskuil wordt een deel van het eiwit afgebroken tot ammoniak (NH3). Dit is minder goed te benutten door de koe.

In natte graskuilen (minder dan 35% ds) is het aandeel ammoniak hoger dan in drogere kuilen (meer dan 45% ds), waardoor de eiwitbenutting in droge kuilen hoger is. Bij herfstkuilen is het toevoegen van een inkuilmiddel altijd aan te raden. Immers, door het toevoegen hiervan verloopt de conservering beter, wat resulteert in een smakelijkere kuil. Als het gras is gegroeid in een donkere en natte periode, is het aan te raden suiker toe te voegen aan het gras om ervoor te zorgen dat de bacteriën in de graskuil genoeg brandstof hebben.

Sturen op ruwvoerbenutting

De ruwvoerstrategie op een bedrijf is afhankelijk van het aandeel snijmais in het rantsoen en het gewonnen ruwvoer afgelopen seizoen. Wordt er op een bedrijf 1/4 mais gevoerd, is het belangrijk om gras te oogsten met wat structuur en niet te veel FEB. Corrigeren met WDVE vanuit krachtvoer is niet goedkoop. Ligt de verhouding andersom, dan mag er best vroeg gras gemaaid worden met veel eiwit.

Omdat langs deze hoeveelheid mais het gras en eiwit prima benut worden. Het kan lonen om verschillende snedes gras met elkaar te combineren. Dit kan door middel van een lasagnekuil, of meerdere losse kuilen tegen elkaar te voeren, mits de voersnelheid dit toelaat. Door vanuit ruwvoer een balans te zoeken, loopt het rantsoen gemakkelijker en hoeft er minder gecorrigeerd te worden vanuit krachtvoer. Dit kan natuurlijk verschillen tussen seizoenen, afhankelijk van het weer. Door op dit moment kritisch te kijken naar de graskuilen die er afgelopen jaar zijn gewonnen, kan er gestuurd worden op de benodigde kwaliteit vanuit herfstgras. Bespreek dit met uw adviseur!

Eiwitbenutting vers gras

Het vers verstrekken van herfstgras aan uw dieren kan voordelen bieden. Doordat het niet ingekuild hoeft te worden, kan de conservering niet mislukken. Ook zijn er geen inkuilverliezen die gecompenseerd moeten worden. Met dit mals verse gras moet er goed gekeken worden naar de eiwitbenutting voor een maximale stikstofbenutting.

Belangrijk voor een goede eiwitbenutting is de balans tussen eiwit en energie op pensniveau. De bacteriën op pensniveau hebben behoefte aan energie en eiwit. Hierbij is het zoeken naar een balans voor een goede penswerking. Wanneer er te veel energie wordt gevoerd, is er kans op pensverzuring. Wordt er te weinig energie op pensniveau gevoerd, resulteert dit in een te hoog ureum. Het is balanceren tussen energie en eiwit voor een goede penswerking en dus een goede eiwitbenutting. Met behulp van krachtvoeders die veel pensenergie leveren en toch rustig beschikbaar komen, kan een goede eiwitbenutting behaald worden zonder risico op pensverzuring.

In ons assortiment hebben we de krachtvoeders geplette gerst, geplette tarwe, Sodagrain en Maxammongrain die hiervoor geschikt zijn. Deze voeders passen daarom ook heel mooi langs vers weidegras. Door middel van bedrijfsspecifieke krachtvoermengsels kan altijd feilloos gecorrigeerd worden op het aanwezige ruwvoer voor maximaal ruwvoerbenutting.

Door middel van inkuilmanagement en een goede ruwvoerstrategie kan de benutting van uw herfstgras verhoogd worden. Het resultaat hiervan is een beter gebalanceerd aanbod van ruwvoer, wat samen met de veilige voeders zorgt voor een hoog rendement van het gewonnen eiwit.

Meer informatie nodig?

Neem vrijblijvend contact op met onze rundvee verkoopadviseurs. Zij bespreken graag met u alle opties en tips.