Dinsdag 6 februari 2024 in Vitelia Voeders

Terugblik naar Masterclass 'Boeren met Toekomst' 2024

Vorige week woensdagavond (31 januari 2024) vond onze Masterclass ‘Boeren met Toekomst’ in samenwerking met LAJK en HAS Green Academy plaats in RBC ‘de Oelderse Halte’. De gastsprekers op deze avond waren Joost van den Borne, lector Healthy Farming van HAS Green Academy/R&D manager bij Schippers, en Tom Vingerhoets, docent Toegepaste Biologie en onderzoeker Healthy Farming.

Joost van den Borne trapte de avond af met een krachtige betoog over de trends en ontwikkelingen in de veehouderij, waarbij hij de kansen voor duurzame dierlijke productie benadrukte. Hij wees op de groeiende wereldpopulatie die tegen het jaar 2100 naar verwachting 10,8 miljard zal bedragen en de daaruit voortvloeiende behoefte aan voedselvoorziening.

In Europa wordt de veehouderij geconfronteerd met uitdagingen zoals veedichtheid en duurzaamheid, naast de belangrijke pijlers van voedselveiligheid, dierenwelzijn en economische overwegingen. Het complexe en multidimensionale karakter van deze sector werd treffend belicht.

Tom Vingerhoets presenteerde de resultaten van onderzoek over alternatieve eiwitbronnen bij vleeskuikens. Aanleiding tot dit onderzoek is de grote toename van vleesconsumptie wereldwijd en de zeer grote milieu-impact van soja co-producten in mengvoer. Zijn bevindingen openden nieuwe perspectieven voor duurzame praktijken in de veehouderij.

De avond werd afgesloten met twee interactieve workshops 'Meer of minder?!', onder leiding van Tom Vingerhoets, bracht deelnemers samen om verwachtingen te delen over toeleveranciers, afnemers en de eigen bedrijfsdoelstellingen. 'Cross the line', begeleid door Joost van den Borne, daagde deelnemers uit om standpunten in te nemen over diverse stellingen, wat leidde tot levendige discussies en waardevolle inzichten.

De kernboodschap van de avond was helder: smeed een plan voor de toekomst van jouw bedrijf! Sta stil bij waar je over enkele jaren wilt staan, ontwikkel een visionaire strategie en zet koers naar succes. Met vastberadenheid en veerkracht bouwen we aan een bloeiende toekomst voor de landbouwsector.