Donderdag 4 juli 2019 in Vitelia Voeders

TMR audit bijeenkomst met Vitelia Voeders

27 juni jongstleden heeft Vitelia Voeders in samenwerking met Diamond V een TMR audit bijeenkomst georganiseerd op het melkveebedrijf van de familie Geerets-de Mulder.

Met de TMR Audit beoordelen en monitoren we de gezondheid en prestaties van het melkvee. Met dit auditsysteem leveren we een meerwaarde voor hedendaagse zuivelproducenten om hen te helpen betere keuzes te maken t.b.v. gezondere koeien en om de productie-efficiëntie en winstgevendheid te verhogen.

Paul Willems, adviseur van Diamond V, gaf een boeiende presentatie over hoe de melkveehouder komt tot een goed rantsoen, maar ook welke zaken hierbij mogelijk fout kunnen gaan.

Aansluitend werden de bevindingen van de TMR audit op het gastbedrijf van de Familie Geerets-de Mulder besproken. De audit resulteerde in een verbeterd mengproces waardoor het rantsoen homogener gemengd wordt en de koeien moeilijker kunnen selecteren.

Tenslotte heeft Luc Alberti, verkoopadviseur Vitelia Voeders, de mestzeefresultaten van voor én na de TMR audit laten zien. De aanpassingen in het voerproces laten duidelijk zien dat de mest beter verteerd.

De bijeenkomst werd afgesloten met een rondleiding over het bedrijf van de familie Geerets-de Mulder, waarbij veel aandacht was voor de nieuwe Kuhn zelfrijdende mengwagen.