Maandag 6 maart 2023 in Vitelia Voeders

Varkensproefstal versnelt ontwikkeling voeders

De varkenshouderij is continu in beweging, denk aan wijzigende prijzen, variërende kosten, veranderende wet- en regelgeving, maar ook een veranderende markt.

Binnen dit speelveld is voer telkens weer een grote factor. Deze factor speelt een belangrijke rol in de prestatie van uw dieren, in de ondersteuning van diergezondheid, maar bijvoorbeeld ook bij de toenemende aandacht voor ‘duurzaamheid’ speelt voer een steeds belangrijkere rol.
Om antwoord te hebben op de vragen van nu en liefst ook op de vragen die in de toekomst van belang worden, wil Vitelia Voeders graag voorop lopen in de ontwikkeling van kennis en ervaring.

Met de voedingstechnische informatie vanuit onderzoeksinstituten zoals ‘De Schothorst’ en Universiteit Wageningen. Maar ook vanuit de premix- en andere toeleveranciers houden we ons continu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Met het Feed Design Lab in Wanssum onderhouden we nauwe contacten, met name gericht op de technische behandeling van voeders.
Al die informatie vertalen we door naar ontwikkeling van ons eigen assortiment zeugen-, biggen- en vleesvarkensvoeders.

Belangrijke rol proefstal

Om zaken zelf snel in de praktijk te kunnen testen hebben we bij Vitelia Voeders een biggen- en vleesvarkensbedrijf gehuurd om gericht praktijkonderzoek te doen. Hiermee beschikken we over ruimte voor één opleggroep van 400 speenbiggen en twee groepen van 400 vleesvarkens. Met een 9-wekelijks oplegschema proberen we circa 6 biggen- en 6 vleesvarkensproeven per jaar uit te voeren.
Vanuit dit eigen praktijkonderzoek zijn al diverse toepassingen verder door ontwikkeld tot praktische toepassingen binnen ons Vitelia-varkensvoer assortiment.

Resultaten

In het biggenstuk zijn we trots op de uitkomsten van de proeven van de afgelopen jaren. Deze hebben een duidelijke bijdrage en toetsing geleverd aan de ontwikkeling van ons biggenvoeders assortiment. Zoals de ontwikkeling van een nieuw speenvoer met bijbehorende Vitelia biggen-bijvoer methode: Vitelia-JA Speendip-NEE.
Het toetsen van ons assortiment waaruit steeds weer blijkt dat onze Plus-lijn de meest economische lijn is en Prevent en Power lijn zeer succesvol zijn voor specifieke doelen.

Steeds weer blijkt dat onze Plus-lijn de meest economische lijn is

Diverse ontwikkelingsaspecten

Een belangrijk onderdeel van de Vitelia biggenvoeders is de productiewijze, ze worden namelijk allemaal geëxpandeerd. Dit levert een kostprijsvoordeel op in de samenstelling, maar uit de proeven komt ook steeds naar voren dat die extra productiekosten, voor biggen tot een leeftijd van circa 12 weken, renderen door een betere voerbenutting. Dit expanderen geven we in de benaming van de voeders mee met het woord Magic, Vitelia biggenvoeders hebben ‘Magic’ Inside. Verder testen we nieuwe normen zoals wetenschappelijke instellingen ons aandragen op gebied van aminozuren, vitamine en mineralen.

Duurzaamheid, welzijn en circulariteit hebben veel aandacht gehad in het testen van alternatieve grondstoffen. Dit zal in de toekomst onze aandacht blijven houden. De testen zijn goed verlopen maar een economische vervanger van bijvoorbeeld soja is nog niet zo gemakkelijk.
Zo nu en dan komen er ook nieuwe producten en grondstoffen op de markt die we snel en gemakkelijk kunnen testen in biggenproeven. Verder komt het regelmatig voor dat we de bevindingen in de biggenproef doortrekken naar de vleesvarkens en de effecten van de biggenvoeding op de vleesvarkensprestaties opvolgen. Na het afsluiten van de biggenproef worden de biggen op ongeveer 10 weken leeftijd verplaatst naar de vleesvarkensafdelingen.

Uit een recente test hebben we onder andere gezien wat er mogelijk is met voeders die geoptimaliseerd zijn met een zwaardere nadruk op kostprijs. Juist bij moeilijke marktomstandigheden kan het interessant zijn om de focus meer op kostprijs en iets minder op technisch resultaat te leggen. Het resultaat ‘onder de streep’ is dan een nóg belangrijkere graadmeter.

In een andere proef hebben we voeders gebruikt waarbij we uitdrukkelijk gekeken hebben naar duurzaamheidsaspecten zoals de zogenaamde Carbon Foot Print (CFP), de circulariteit en de herkomst van de gebruikte grondstoffen. De varkens lieten zien dat ze in staat waren om prima resultaten te scoren met een dergelijk voer, waarbij er een zéér serieuze slag is gemaakt op gebied van CFP.
Zodra de vleesmarkt/consument daar om vraagt (en bereid is daar iets extra’s voor te betalen) dan zijn we bij Vitelia er nú al klaar voor om invulling te geven aan voeders waarbij die duurzaamheid nog hoger in het vaandel staat.

Hooggecontreerd weer interessanter

Een laatste aspect wat we in dit artikel naar voren willen brengen is ons exclusieve concept met hoog geconcentreerde voeders, waarvan ons VC2.0-concept het neusje van de zalm is. De grondstofprijs-verhoudingen zijn de laatste tijd zodanig dat het ultieme VC2.0-concept simpelweg te duur is met EW, maar een iets minder extreme variant zou mogelijk wel interessant kunnen zijn.
Zeker in de zomerperiode, als het moeilijker is om een goede voeropname te realiseren, zou dit perspectief kunnen bieden. We hebben in de afgelopen zomer juist dit aspect onder de loep genomen en hebben erg mooie cijfers gezien. We hebben met die hoge concentratie de groei en daarmee ook de EW-conversie op een erg goed peil kunnen houden.

Al met al zijn we als Vitelia Voeders trots op de huidige inzet van onze praktijkstal en zijn we er van overtuigd dat deze praktijktesten helpen om u als varkenshouder beter te ondersteunen. Met name met voeders die passen bij de aspecten die in de diverse praktijksituaties van belang zijn.