Maandag 6 maart 2023 in Vitelia Voeders

VC2.0 Varkensvoer van de toekomst

Vitelia zoekt voortdurend naar antwoorden op de vraagstukken in de veehouderij. Maatschappelijke, milieu- en duurzaamheidsaspecten worden steeds belangrijker in de dagelijkse bedrijfsvoering van de varkenshouder. De diergezondheid en technische resultaten spelen hierin natuurlijk een belangrijke rol. Vitelia wil graag vooroplopen in de ontwikkelingen op het gebied van voeding voor varkens.

Een voederconversie van 2.0 bij vleesvarkens zorgt voor minder grondgebruik en minder grondstoffen, lagere CO2-foodprint, minder fosfaataanvoer, minder mestproductie en minder uitstoot van stikstof.

Om te voldoen aan de maatschappelijke, milieu- en duurzaamheidsaspecten, maar ook de gewenste gezondheid en technische resultaten, heeft Vitelia een nieuw concept ontwikkeld.

Voederconversie 2.0!

Alleen maar zwaarder

Over de laatste jaren is de gemiddelde voederconversie bij vleesvarkens landelijk tussen 2,50-2,60 met een EW-conversie tussen 2,75-2,85. De geslachte gewichten van de varkens worden alleen maar zwaarder en sinds 2017 zelfs boven de 95kg gemiddeld. De uitdaging om de voederconversie te verlagen wordt daardoor voor iedere varkenshouder alleen maar groter.

Genetische potentie

Vitelia heeft zichzelf als doel gesteld om een structurele voederconversie van 2.0 te halen bij meerdere bedrijven over een langere periode. In gesprekken met de fokkerijorganisaties is bepaald waar de genetische potentie van de varkensrassen momenteel liggen en wat er hedendaags in de praktijk behaald wordt. Zowel op groei als voederconversie is in de praktijk nog veel te winnen.

Maximale benutting

Vitelia is hierop de uitdaging aangegaan om een voer te ontwikkelen waarin de juiste keuze in grondstoffen, in combinatie met de beste procestechnieken in de fabriek, zorgt voor het bereiken van de maximale benutting door het varken. De beste benutting geeft scherpe voerkosten en heeft voordelen op het gebied van voederconversie, maar zeker ook op groei.

Inmiddels hebben 6 bedrijven het concept in gebruik en worden de structurele resultaten langzaamaan bekend. Binnenkort delen wij hier met behulp van praktijkvoorbeelden meer en uitgebreidere inzichten.

Ik wil een afspraak maken over VC2.0