Donderdag 7 februari 2019 in Vitelia Voeders

Vitelia Rundvee Relatiedag 2019 - Meld u nu aan

Tijdens de gratis jaarlijkse Vitelia Rundvee Relatiedag snijden we in het actuele ontwikkelingen en thema's aan die in relatie staan met de rundveesector. De aanstaande editie richt zich op grondgebondenheid. Oftewel 65% eiwit van eigen land! Wat houdt dit in voor u?

Donderdag 21 februari vind de jaarlijkse Vitelia Rundvee Relatiadag plaats. U komt toch ook!

De commissie grondgebondenheid pleit voor een grondgebonden melkveehouderij in Nederland. Om grondgebondenheid te kunnen bepalen is het percentage eiwit van eigen land als uitgangspunt genomen.

Het thema van de dag:

65% eiwit van eigen land

We gaan met de deelnemers in discussie en belichten o.a. de volgende vraagstukken:

  1. Wat houdt dit in voor de melkveehouder?
  2. Hoe dient de melkveehouder hiermee om te gaan?

Onze gastsprekers 

Jaap Gielen » specialist melkveehouderij bij Countus accountants en adviseurs, gaat in op de achtergrond van het rapport van de commissie grondgebondenheid en welke invloed dit heeft op het rendement van melkveebedrijven. 

Mark de Beer » ruwvoerexpert bij Groeikracht BV, presenteert over hoe melkveehouders meer en/of beter ruwvoer kunnen telen, en welke bijdrage dit levert aan het percentage eiwit van eigen land.

Thijs Zeelen » meteoroloog en weerman bij L1, laat zien wat voor een klimaat we eigenlijk hebben in de Nederlandse landbouw en hoe dit klimaat aan het veranderen is.  

Aanmelden?

Aanmelden is gratis en kan via onderstaand formulier tot uiterlijk vrijdag 15 februari 2019.

De relatiedag vindt dit jaar plaats in Kasteel De Keverberg te Kessel. (Google Maps routebeschrijving)

Hopelijk treffen we elkaar daar!


Programma

12.00 uur | Ontvangst met soep en een broodje
13.00 uur | Openingswoord door: Edward Smedts - Vitelia Voeders
13.15 uur | Jaap Gielen: 'Rendement met 65% eiwit van eigen land'
14.00 uur | Mark de Beer: 'Meer eiwit van eigen land, maar hoe dan?'
14.45 uur | Pauze
15.15 uur | Thijs Zeelen: 'Klimaatverandering in de landbouw'
16.00 uur | Einde relatiedag

Aanmelding rundvee relatiedag