Donderdag 11 oktober 2018 in Vitelia Voeders

Vitelia Voeders ondersteunt onderzoek naar berengeur

In 2016 heeft Vitelia Voeders deelgenomen aan een onderzoek dat het effect van voer op berengeur heeft aangetoond. De resultaten uit eerder onderzoek hebben inmiddels geleid tot een vervolgonderzoek waar een samenwerking is ontstaan tussen Vitelia Voeders, VOF Michiels, Connecting Agri & Food, VION Food Group en Sensus.

Belang van een goed imago

Berengeur is een bekend probleem in de varkenssector. Dit fenomeen kan in het slechtste geval leiden tot negatieve ervaringen van eindconsumenten ten opzichte van varkensvlees. Aangezien Vitelia Voeders een groot belang heeft bij een positief imago van varkensvlees en de sector in het algemeen, vinden wij het vanzelfsprekend dat wij participeren in de zoektocht naar verbeteringen en oplossingen van berengeur in de varkenssector.

Vitelia Voeders is van mening dat je een probleem dat aan het eind van de keten waarneembaar wordt, wellicht al aan de voorkant (middels veevoer) kunt aanpakken. In het nieuwe onderzoek (startdatum 2017) is gekeken naar verschillende typen voer en voersamenstellingen. Maar er is ook gekeken naar de kosteneffectiviteit van het voer.

Onderzoek met vier typen voer

Op twee bedrijven, samen goed voor >2.200 dieren, is het voer getest. In de eerste praktijktest zijn vier typen voer onderzocht. Het voer met het meeste perspectief om berengeur terug te dringen is vervolgens in een tweede test onderzocht.
De resultaten van de dieren in de verschillende proefgroepen zijn met elkaar vergeleken. In samenwerking met VION Food Group is onderzoek gedaan naar het uiteindelijke effect van het voer op berengeur.
Ten slotte heeft Sensus een smaakproef uitgevoerd waarin geen onderscheid in smaak gemaakt kon worden in de verschillende voertypen.

Afname in berengeur van 58%

Uit het onderzoek bleek dat het effect van het voer op berengeur aanmerkelijk is. Op de deelnemende proefbedrijven is een afname van berengeur met 58% vastgesteld. Bij deze bedrijven was sprake van gemiddeld 3% berengeur in hun veestapel.
Overige invloeden op technische- en slachtresultaten waren onderling vergelijkbaar. De deelnemende varkenshouders gaven aan dat de dieren uit de praktijkproef rustiger waren dan de controle dieren, gebaseerd op hun eigen waarnemingen.

Hoe nu verder?

Vitelia Voeders is na de verwerking van de onderzoeksresultaten in staat om dit voer optimaal te produceren voor geïnteresseerde varkenshouders die kunnen en willen schakelen in hun voer. Vanuit het perspectief van de gehele varkensvleesketen is gebruik van het aangepaste voer kosteneffectief. De inzet van deze unieke voersamenstelling leidt logischerwijs tot een iets hogere kostprijs voor de varkenshouder.

Informeer bij een van onze verkoopadviseurs varkens naar de mogelijkheden.

Dit project is mede mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van de provincie Limburg.