Vrijdag 5 augustus 2022 in Vitelia Voeders

Vleesvee kalveren, rendement verhogen door bijvoeren

Om goede resultaten te behalen is het belangrijk dat kalveren niets te kort komen in hun jonge leven. Van kalveren die nog onder de koe lopen is het moeilijker na te gaan of zij voldoende voeding krijgen.

Naarmate het kalf groter wordt zal deze meer melk nodig hebben. Bij het ouder worden zal ook de ruwvoeropname opstarten en toenemen. 

In droge tijden groeit er minder gras en dit raakt het kalf op twee manieren. Minder gras beperkt ruwvoeropname, maar ook de moeder heeft hiermee te maken en produceert hierdoor minder melk voor het kalf.

In tijden van droogte raden wij aan om deze kalveren vroegtijdig bij te voeren met een kalverkorrel zoals de kalverstructuurmix compleet. Deze kalverkorrel bevat essentiële makkelijk verteerbare grondstoffen, aangevuld met vitaminen om het kalf te voorzien van weerstand en groei. Zorg dat je de kalveren naar behoefte kunt voeren zonder dat de grote dieren dit voer afvreten. 

Ervaring leert dat een investering van 50-75 euro aan extra voer al snel 100-150 euro meerwaarde brengt, wanneer het kalf als broutards wordt verkocht.
Niet alleen de zoogkoeienhouder is hier beter mee. Zijn afnemer zal merken dat deze dieren sneller op een gewenst slachtgewicht komen.

Meer weten over het bijvoeren van een kalverkorrel zoals de kalverstructuurmix compleet?

Neem contact op met onze specialist Jacco Camps ()