Woensdag 30 oktober 2019 in Vitelia Voeders

Voorkom dat koeien selecteren

In Panningen runnen Huub en Wilma Jeuken een melkveebedrijf met 130 melkkoeien. Ze voeren hun koeien met behulp van een Weelink voerhek. Zij zochten echter naar een oplossing om te voorkomen dat hun koeien gaan selecteren. Vitelia Voeders hielp hun daarbij.

Hoe werkt zo'n voerhek?

Wekelijks zet Huub de pakken met gras en mais aaneengesloten op de voergang. De koeien vreten van de zijkant van de pakken voer waardoor steeds de buitenste laag eraf gaat. Als het voer bijna op is dan schuift het mobiele voerhek met één druk op de knop het voer naar elkaar toe. De koeien kunnen vervolgens weer opnieuw voer opnemen.

Waarom het Weelink systeem?

Huub: “We hebben in het verleden asperges gehad. In het voorjaar had ik het daar erg druk mee dus was ik op zoek naar een systeem wat arbeidstechnisch weinig tijd vroeg.
Ik heb ook altijd naar volle tevredenheid met dit systeem gewerkt, ook al kun je niet altijd optimaal voeren.”
“Er zit echter een ‘maartje’ aan”, vult Luc Alberti, rundveeadviseur van Vitelia Voeders aan, “de voorwaarde voor dit systeem is dat je voer van een goede kwaliteit hebt dat erg smaakvol is. Is dit niet het geval dan gaan de koeien het voer selecteren.”

Slechtere kuilen door droogte

Wie herinnert zich de lang droge zomer van 2018 niet?
Huub: “Zeker in de omgeving van Panningen was het door de geringe neerslag erg droog. Hierdoor had veel mais geen of maar een kleine kolf. Grasland was verdroogd en het onkruid overheerste. In het najaar kwam dit tot uiting in de slechte kuiluitslagen van gras en mais. Ook merkten we dat de smakelijkheid van de kuilen verre van optimaal was.”
“Door de mindere kwaliteit van het ruwvoer van 2018 bleek in de winter dat de koeien achter bleven in productie en dat de mest erg wisselend van samenstelling was. Door ons voersysteem zag je precies welke lagen in de kuil beter en smaakvoller waren. Deze selecteerden de koeien eruit, met name de mais waarin geen kolf zat lieten ze liggen.” “Wat zou jij doen? Koeien zijn uiteraard ook niet achterlijk”, lacht Wilma.

Wilma vult verder aan: “In augustus 2018 zijn we gestart met melkrobots en we zagen het loopgedrag van de koeien naar de robot minder worden. Dat gebeurde vanaf het moment dat we de nieuwe mais gingen voeren. Dit was terug te herleiden naar de wisselende voeropname en het selectiegedrag van onze koeien. Sommige koeien aten het lekkerste en beste voer eruit. Met als gevolg dat de pens van deze koeien van streek was waardoor ze niet naar de melkrobot liepen.”

Om tot een oplossing te komen hebben we toen de hulp van Vitelia en Luc Alberti ingeschakeld.

Zoeken naar een oplossing

Huub: “Om tot een oplossing te komen en hiermee te voorkomen dat koeien gaan selecteren heb ik in januari Luc Alberti ingeschakeld, hij kwam met het voorstel om een mengkuil te maken.

Luc: “Het voer moest homogeen en smaakvol zijn maar ook voldoende voedingsstoffen bevatten. Ik stelde voor om maismeel onder de bestaande mindere kuil te mengen, om het zetmeelgehalte in de kuil te verhogen. Om het zetmeel met alleen de brok te corrigeren is lastig. Ook omdat we meer dan alleen zetmeel met de brok moeten corrigeren, denk hierbij aan eiwit, suiker en mineralen. Daarbij was maismeel destijds de goedkoopste manier om het zetmeel aan te vullen.” 

Wilma: ‘Verder hebben we op advies van Luc snoepsiroop door de kuil gemengd. Hiermee hebben we de smaak verbeterd van de minder smakelijke ruwvoeders. Het voer heeft nog nooit zo lekker geroken.”

Huub gaat verder: “Eind februari zijn we gestart met het voeren van de mengkuil. We zagen dat de koeien niet meer selecteerden in het voer en al snel merkten we dat de productie en de gehaltes in de melk flink stegen. Voor de mengkuil waren de gehaltes  4,50 % vet en 3,45 % eiwit. Met de mengkuil stegen de gehaltes snel naar 4,75 % vet en 3,60 % eiwit. Een mooi resultaat.” 

Luc: “De mestconsistentie werd in eerste instantie wat vast. Ik heb toen de klanteigen samenstelling van de eiwitbrok aangepast. 

Sindsdien heeft het rantsoen probleemloos gedraaid en is de mest mooi verteerd!

Huub: “Het voerhek bespaart ons een hoop arbeid. Ik ben eigenlijk maar een keer per week aan het voeren. Met de huidige mengkuil is het nog makkelijker geworden want ik hoef maar één kuil open te maken en voor te zetten.  

Nieuwe mengkuil

Vitelia zorgt ervoor dat de brokken die in de krachtvoerbox en robot gevoerd worden afgestemd zijn op de kuil en mengt tevens de mineralen en vitamines in de brok. Hierdoor weet ik zeker dat elke koe de juiste hoeveelheid binnen krijgt.

Vanaf half augustus was de mengkuil op en hebben we weer maisblokken en kuilgras in het voerhek geplaatst maar de gehaltes en liters gingen meteen omlaag. Dit was voor ons de reden om ook voor komend jaar weer een mengkuil aan te leggen (zie foto’s). We hebben nu met het oogsten van de verse mais meteen een nieuwe mengkuil gemaakt. Dat heeft me weer kosten en arbeid gespaard”, besluit Hub.