Vrijdag 5 november 2021 in Vitelia Voeders

Hoe krijg ik meer grip op ei-kwaliteit?

Dit is een vraag die wij vaak van onze klanten krijgen. Het antwoord op die vraag is vrijwel altijd marktafhankelijk. Voor welke markt lever je eieren? Dat bepaalt voor een belangrijk deel de juiste voersamenstelling.

Wat is het ideale eigewicht?

Voor de ene markt is het ideaal om lichte eieren te produceren terwijl sommige pluimveehouders juist weer meer rendement kunnen halen bij de productie van zware eieren. In de praktijk blijkt het voor veel pluimveehouders lastig om grip te krijgen op ei-kwaliteit.
Vitelia Voeders weet hier met specifieke voersamenstellingen zeer succesvol op sturen. Ons vloeistofpark speelt daar een belangrijke rol in.

Sorteerbare eieren

Neem bijvoorbeeld de markt van de sorteerbare eieren, vaak bestempeld met het Beter Leven Keurmerk. Hierbij is het van belang om de eigewichten zo snel mogelijk boven de 53 gram te laten komen. Daarvoor heeft Vitelia Voeders speciaal startvoer ontwikkeld dat de hengewichten snel toe laat nemen in de periode van 18-25 weken. Deze markt streeft naar een eigewicht rond de 62 gram op het eind van de ronde. Dat betekent veel sorteerbare eieren die goed in de rekjes passen en waarvan de eikwaliteit langere periode goed te behouden is. Bij broederijen zijn hiervoor vaak ook specifieke rassen te koop. Wist u dat Vitelia aanvullend de eigewichten kan reguleren? Indien de wens van de klant op voorhand bekend is.

Kookindustrie

Voor de kookindustrie daarentegen is het belangrijk om de eieren onder de 60 gram te houden. Deze industrie vraagt juist eieren van een uitmuntende schaalkwaliteit. Door te sturen op hengewicht, voeropname en voersamenstelling kunnen we aan deze wensen voldoen.

Industriemarkt

Indien de eieren bestemd zijn voor de industriemarkt is het interessant om zoveel mogelijk eimassa te produceren. Dit is een combinatie van legpercentage en eigewicht. De eimassa is in potentie hoger bij zwaardere eieren. Ook is dit het geval als XL-eieren relatief goed vermarkt kunnen worden.

GMO- en NON-GMO markt

Voor de GMO-markt heeft Vitelia Voeders specifieke oliën in huis om de eigewichten extra te stimuleren. De pluimveehouders die hiermee werken zijn hiermee uitermate tevreden en scoren ook nog eens met extra gezonde levers. Voor de NON-GMO-markt heeft Vitelia de afgelopen maanden in de eigen praktijkstal een olie getest die NON-GMO waardig is. In alle proefgroepen komt het gewenste resultaat naar voren. Wij zijn inmiddels klaar met de investeringen om dit product op grote schaal in te kunnen zetten. Daarmee is het vanaf heden ook voor de NON-GMO-markt mogelijk om met voersamenstellingen eigewichten sterk te stimuleren.