Donderdag 6 juni 2024 in Vitelia Voeders

Zomerventilatie bij leghennen: Checklist voor een optimaal stalklimaat

Langzaamaan naderen we de zomermaanden. Is het klimaat in uw stal al klaar voor de warmere dagen? De overgang van winter naar zomer brengt uitdagingen met zich mee, zoals warme dagen en koude nachten, en vraagt om voldoende ventilatiecapaciteit in de zomer. Hier is een checklist om deze overgang soepel te laten verlopen en om een optimaal klimaat voor uw leghennen te behouden.

Checklist van Vitelia:

 • Streefwaarde Ventilatie:

Verhoog de streefwaarde voor de ventilatie geleidelijk met een graad. Dit voorkomt dat de ventilatie te snel op maximum draait en helpt de dieren te wennen aan warmere omstandigheden. Ideale temperaturen voor hennen liggen tussen 18 en 24 graden, met een streefwaarde van 21 graden. ’s Nachts kan een nachtcorrectie van plus 1 graad toegepast worden.

 • Bandbreedte:

Om temperatuurschommelingen buiten te houden, kan de bandbreedte langer gezet worden. In de zomer werkt een bandbreedte van 6 à 7 °C meestal het beste.

 • Ventielen:

Zorg dat zomer- en winterventielen goed afgesteld zijn en controleren of ze correct openen. Loop de afstelling van de kleppen in april/mei na en stel alle kabels goed af. Controleer of het openingspercentage overeenkomt met wat de computer aangeeft.

 • Inlaatventielen:

Controleer of alle inlaatventielen schoon zijn. Beschermgaas kan in de winter verstopt raken door vocht en stof. Check dit ook in het voorjaar als veel planten bloeien en distelzaden in de lucht zweven.

 • Ventilatiebehoefte:

Leghennen hebben een maximale ventilatiebehoefte van 3,6 m³/uur/kg lichaamsgewicht, ongeveer 7 m³/uur per hen. Voor elke m³ afgezogen lucht moet minimaal 0,8 cm² inlaatoppervlakte zijn (liefst 1 cm²).

 • Ventilatoren:

Controleer of de capaciteit van de ventilatoren past bij het aantal dieren in de stal. Houd rekening met een lagere capaciteit bij hogere onderdruk. Normale ventilatoren verplaatsen bij 20 pascal onderdruk maar 90% of minder van hun maximale capaciteit.

 • Onderhoud Ventilatoren:

Controleer de werking van alle ventilatoren. Vervang v-snaren met haarscheuren om te voorkomen dat ze bij hoge temperaturen kapot gaan. Maak alle lamellen en ventilatoren stof- en vuilvrij.

 • Voelers:

Controleer of alle voelers op de juiste plek hangen. Ze mogen niet direct in de luchtstroom hangen, maar ook niet te dicht bij de hennen. Vervang defecte voelers.

 • Nevelkoeling:

Test de nevelkoeling en spoel deze door om het risico op gevaarlijke bacteriën te vermijden.

 • Warmtewisselaars:

Controleer of warmtewisselaars goed werken, schoon zijn, en of de inblaastemperaturen correct zijn.

 • Rookpatronen:

Gebruik rookpatronen om de luchtstromen in de stal te controleren en ervoor te zorgen dat alles correct functioneert. Rookpatronen zijn verkrijgbaar via uw pluimveespecialist.

 • Stalklimaat Optimaliseren:

Het is belangrijk om het stalklimaat eens per vier jaar door een specialist te laten beoordelen, omdat technieken en inzichten snel veranderen. Wintergartens en uitlopen aan stallen vragen om een andere benadering van klimaatregeling. Gelijk- of overdruksystemen kunnen in deze stallen uitkomst bieden.

Een goed klimaat en voldoende zuurstof zijn essentieel voor de productiviteit van uw leghennen. Wilt u van gedachten wisselen over zomerventilatie bij leghennen? Neem gerust contact op.