Opfokhennen

De opfok is een essentiële schakel binnen de legpluimveehouderij. Tijdens deze opfokperiode worden voor een groot gedeelte de prestaties en het gedrag van de kippen op latere leeftijd bepaald. Om deze reden is het belangrijk dat de dieren gedurende deze periode de beste nutriënten en structuur krijgen aangeboden.

Magi-Mill-techniek

Alle opfokvoeders worden gemaakt met onze unieke Magi-Mill-techniek. Magi-Mill is een combinatie van meng- en maaltechnieken, waarbij het mogelijk is per grondstof te bepalen welke techniek en instellingen uiteindelijk het meeste bijdraagt aan een ideale structuur van de voeders voor elke levensfase van de kip. Het aantal zeer fijne deeltjes wordt tot een minimum beperkt. Dit stimuleert de voeropname van de kuikens.

Zo krijgt elke kip elke dag het juiste rantsoen voorgeschoteld. Dit is zeer belangrijk en bepalend voor het eetgedrag van de legkippen op latere leeftijd.

Door het grote aandeel zeer grove fractie tot een minimum te beperken wordt selectieve opname voorkomen.

Verschillende soorten opfokvoeders:

Opfok start 

Tijdens deze levensfase is het belangrijk dat een goede stabiele darmflora wordt opgebouwd. Een goede en vooral vroege darmrijping in de eerste levensdagen vermindert de kans op verteringsproblemen. Een uitgebalanceerde mix van mineralen, sporenelementen en vitamines in combinatie met de juiste grondstoffenkeuze bevordert een soepele overgang van eidooier naar vaste voeding. Met Opfok Start van Vitelia Voeders is de basis gelegd voor een uniform en robuust koppel opfokhennen op 18 weken.

Opfok 1

Tijdens deze levensfase is het erg belangrijk, dat een goede opbouw van het skelet plaatsvindt. Behoud van een stabiele darmflora is daarnaast ook erg belangrijk.

Opfok 2

De opfokhennen groeien in deze fase uit tot volwassen leghennen met een ideaal hengewicht. Het is in deze fase van essentieel belang dat het legapparaat en het verenkleed goed ontwikkeld. Ook het stimuleren van het doorvreetvermogen is bepalend voor de opstart van een koppel in de legperiode.

Opfok 3

Goed ontwikkelde opfokhennen kunnen de laatse 2 weken van de opfokperiode over naar opfok 3, om vervetting tegen te gaan.