Eigen praktijkstal voor een beter resultaat

Elke dag zijn we bezig om uw bedrijfsresultaat verder te optimaliseren met onze voeders en voeroplossingen. Om innovatieontwikkelingen en voersoorten in de praktijk te testen, heeft Vitelia Voeders sinds enkele jaren de beschikking over een praktijkstal voor vleesvarkens.

De praktijkstallen worden onder andere gebruikt om voeders te onderzoeken bij verschillende dieren of bijvoorbeeld voor het inzichtelijk maken van verschillen in resultaten bij beperkt en onbeperkt voeren. Vitelia Voeders loopt voorop in de markt op het gebied van ontwikkeling van speen- en biggenvoeders. Dit brengen we tot uiting via ons credo ‘Kwaliteit x Effectiviteit = Vertrouwen’.

Onberispelijke kwaliteit staat hierbij voorop. Effectiviteit uit zich door nauwgezet te volgen welke effecten er zijn en daar direct op te schakelen. Zo gaan nieuwe producten bijvoorbeeld eerst de proefstallen in voordat ze ingezet worden op bredere schaal. Vertrouwen blijkt uit het recente succes van onze Magic Speen Prevent-voeders.