Skal Biocontrole

Skal Biocontrole zet zich als toezichthouder in voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland. Biologisch is een wettelijk beschermde term. Een landbouwproduct of voedingsmiddel mag alleen biologisch heten als het productieproces aan wettelijke voorschriften voldoet. De Europese overheid bepaalt de regels, de ruim 3700 gecertificeerde bio-ondernemers leven deze na en Skal controleert hierop. Zo kan de consument er van op aan dat een biologisch product ook ècht biologisch is. Skal is de enige instantie in Nederland, die door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is aangewezen om biologische productiemethoden te controleren aan de hand van de daarvoor opgestelde EEG-Verordening.

Sinds 1985 is Skal actief in de biologische productie. De toegenomen belangstelling voor biologische producten resulteerde destijds in een toenemende vraag en een groeiend aanbod. Het begrip biologisch was echter niet voldoende duidelijk gedefinieerd. Dit zorgde voor onduidelijkheid in de markt, leidde tot concurrentievervalsing en droeg niet bij tot het noodzakelijke consumentenvertrouwen in de biologische oorsprong en kwaliteit van de als zodanig aangeboden producten. De behoefte aan duidelijke normenonafhankelijke controle en een herkenbaar keurmerk ligt ten grondslag aan het ontstaan van Skal. Deelname aan het Skal-certificatiesysteem voor de biologische productiemethoden geeft recht op het gebruik van het EKO-keurmerk.

Skal houdt toezicht op de hele biologische keten, in opdracht van het Ministerie van EZ. 

De consument kan producten herkennen als biologisch. Voor deze herkenbaarheid wordt, onder voorwaarden, gebruik gemaakt van aanduidingen. Aanduidingen zijn alle verwijzingen naar de biologische productiemethode. Dit zijn:

  • de termen biologisch, bio, ekologisch, eko, organic
  • het Europees biologisch keurmerk