Sodagrain

De koeien gaan nu weer naar buiten of krijgen weidegras op stal. Gras is een eiwitrijk gewas en is gunstig voor het percentage eiwit van eigen land. Toch is het elk jaar weer een uitdaging om de koe de melkeiwitgehaltes optimaal te laten benutten. Door geplette gerst of sodagrain bij te voeren ondersteun je de koe om het gras beter om te zetten naar melkeiwit. Dit levert u direct rendement op.

Opname snel verteerbaar gras

Het weidegras bevat in het voorjaar veel eiwit. Voor de rest bestaat het gras uit celwanden en suikers. Het gras is vaak snel verteerbaar en het eiwit voor een deel onbestendig. Onbestendig eiwit komt in de pens beschikbaar en wordt door pensmicroben afgebroken tot microbieel eiwit. Hiermee kan de koe melkeiwit maken. Bij de opname van vers gras zou het melkeiwit dus eigenlijk moeten stijgen. Maar vaak stijgt juist het ureumgehalte. Dit geeft aan dat de benutting van het gras niet optimaal is.

Energie noodzakelijk voor benutting eiwit

Om het eiwit uit gras optimaal te benutten heeft de koe energie nodig. Vooral pensenergie is daarbij van groot belang. De pensmicroben moeten het eiwit uit gras namelijk omzetten naar microbieel eiwit. Wanneer er geen energie is gaan ze het eiwit gebruiken als energiebron. Dit is jammer want hierdoor ontstaat er geen melkeiwit maar ureum.

Penswerking bij dunne mest

Een ander belangrijk punt is de penswerking. Het verse weidegras is snel verteerbaar. Als gevolg is de mest dun en de vertering niet optimaal. Het weidegras wordt dan niet goed benut en ook niet optimaal omgezet in melkeiwit. Om het weidegras goed te benutten is rust in de pens nodig. De koe heeft tijd nodig om het gras om te zetten naar melkeiwit. Het is daarom belangrijk om producten bij te voeren die deze rust bewerkstelligen.

Eigenschappen sodagrain

Sodagrain heeft een hoog aandeel zetmeel. De ontsloten tarwe bevat ongeveer 600 gram zetmeel per kilogram droge stof waarvan 250 gram bestendig zetmeel. Met Sodagrain komen veel glucogene nutriënten vrij. De koe kan die omzetten in glucose en vervolgens in lactose, melk en melkeiwit. De energie in Sodagrain stimuleert de vorming van microbieel eiwit en daarmee de realisatie van melkeiwit. Het natronloog waarmee de tarwe behandeld wordt, wordt in het product omgezet in natriumbicarbonaat. Dit zorgt ervoor dat Sodagrain een hoge pH heeft. Hierdoor werkt het bufferend in de pens van de koe. Dit resulteert in een rustige vertering.

Voordelen

  • Meer melk en melkeiwit
  • Een rustige vertering
  • Extra energievoorziening
  • Werkt als pensbuffer

Gebruik

Sodagrain past vooral goed in gemengde rantsoenen waar extra energie gebruikt kan worden. Ook kan het ingezet worden om het aandeel snijmais of energierijke krachtvoeders in het rantsoen te verlagen. Door de rustige fermentatie is het mogelijk om grotere hoeveelheden te voeren.

Verkrijgbaarheid

Los gestort (10, 17,5 of 32 ton) en slurf (17,5 of 32 ton)