Speendip stoppen bij biggen

Speendip, een term die elke zeugenhouder inmiddels kent en waar elke zeugenhouder in meer of mindere mate last van heeft in zijn of haar stal. Bij de huidige regelgeving in voederadditieven en diergeneesmiddelen is het fenomeen speendip alleen maar bekender geworden.

Speendip oplossen in de stal

Het alsmaar stijgende aantal levend geboren biggen, en de hoge melkgift van de huidige zeugengenetica maken het spenen van biggen zonder deze speendip een ware uitdaging.

En niets is frustrerender dan te zien dat juist de mooiste gespeende biggen vaak de meeste moeite hebben om in de biggenstal zonder dip over te schakelen van moedermelk naar biggenvoer. Het is dan ook van het grootste belang dat de big in de veilige kraamperiode naast de zeug zo veel mogelijk droogvoer weet op te nemen.  

Zo voorkomen we dat de big na spenen niet weet waar ze de broodnodige voedingsstoffen vandaan moet halen. De big moet daarvoor in de kraamperiode getraind worden tot uitstekende vreter om al vretend de (op de loer liggende) speendip in de biggenstal te vermijden. 

Dit ‘bijvoeren’ is daarom een essentieel onderdeel van het werk in de kraamstal. Goed uitgevoerd leert bijvoeren een belangrijke bijdrage aan de gezondheid en de groei van de big en later ook het vleesvarken. 

Maatwerk

Geen enkel zeugenbedrijf is gelijk. Per bedrijf verschillen alleen al aspecten zoals zeugengenetica, aantal biggen, vorm van kraamboxen en uitvoerend personeel. Maar ze zijn allemaal van belang bij het goed uitvoeren van bijvoeren. Ook treffen we een variatie aan in de leeftijd waarop de biggen worden gespeend. 

Dit varieert van 3 tot 6 weken leeftijd, waarbij uiteraard de jongste speenbig de grootste uitdaging geeft. Goed bijvoeren en de ‘puntjes op de i’ zetten is van veel factoren afhankelijk. Vitelia vindt dit een traject van maatwerk en moet ook als zodanig per bedrijf onder de loep genomen worden.

In een intensief begeleidingstraject zoekt Vitelia samen met de varkenshouder en zijn personeel naar een passend bijvoerprotocol waarmee gestreefd wordt naar een maximale voeropname door de big in de kraamstal. Hierbij gaat de Vitelia-Methode wel altijd uit van de belangrijkste arbeidsregel: “het moet wel praktisch blijven!” Het gebruik van enkel één melkproduct en één goed speenvoer is een eerste vereiste bij die regel.

Aantoonbare resultaten

Inmiddels hebben we met de Vitelia-methode in het afgelopen jaar al op een twintigtal zeugenhouderijen aantoonbare resultaten geboekt. Het is bij alle bedrijven gelukt om de biggen in de kraamstal op een eenvoudige manier te trainen. Met als uitgangspunt een big die goed weet waar het zijn voedingsstoffen haalt wanneer de zeug deze na spenen niet meer kan leveren.

Het lukt Vitelia bijzonder goed om met een voeropname van gemiddeld 300gram per big op drie weken en 500gram per big op vier weken spenen speendip te voorkomen of te minimaliseren.

Daardoor vermindert uiteraard de noodzaak om gebruik te moeten maken van diergeneesmiddelen om de eventuele gevolgen van een speendip te genezen of te voorkomen.
Geen of een verminderde speendip brengt met zich mee dat de big in het verdere traject in de biggenstal een betere groei en gezondheid laat zien. Door de hoge voeropnamen kan dit bereikt worden met minder luxe en daarmee goedkopere biggenvoeders.

De zeugenhouders en personeel, waarbij de Vitelia-methode is toegepast, zijn allemaal zeer tevreden met de eenvoudige en praktische uitvoering van deze bijvoermethode. Vaak zien zij een tijdsbesparing ontstaan ten opzichte van de doorgaans gebruikte bijvoermethoden. 

Vitelia levert met deze Vitelia-methode maatwerk en een eenvoudige en praktische manier van bijvoeren waarmee een speendip wordt voorkomen en een hogere biggengroei wordt gerealiseerd.

Bekijk hieronder de opmerkingen van varkenshouders uit de praktijk.

Mocht u vrijblijvend meer informatie willen ontvangen over de Speendip-Nee werkwijze? Vul dan het formulier onderaan deze pagina in en wij nemen contact met u op.

 

Met de nieuwe Vitelia voerstrategie van melkmeel, speenkruimel en water is de speendip nu minimaal. De speenbiggen vreten goed aan! Koppelbehandelingen voor diarree zijn niet meer nodig! Gezondheid, voeropname & groei zijn bij de biggen flink verbeterd.

Rik Verheijen, bedrijfsleider Rode Beek B.V. in Echt

Wij werken al 10 jaar met ‘n 4-wekensysteem. Iedere big vreet circa 150 gr. Het grote verschil met de Vitelia strategie: Biggen komen nu naar je toe en de kleintjes nemen ook al vast voer op. De biggen eten goed door, dit zie je terug in diergezondheid.

Carolien Hendrikx, zeugenhoudster in Lottum

Met deze voerstrategie groeien de kraamstalbiggen als kool. Vroeger stond bij iedere leeftijd en kraamafdeling ‘n aparte zak voer. Nu voeren we maar 1 biggenvoer tot 4 weken na spenen, dit maakt 't gemakkelijk werken. Geen achterblijvers+gezondere biggen.

Gert en Nicole Wilmsen, zeugenhouders in Ysselsteyn