Vleeskuikens

Door uitsluitend het contractloze segment te bedienen, kunnen onze afnemers altijd rekenen op een open en objectief advies. Hierdoor ontstaat een transparante voerprijs, die uitsluitend gebaseerd is op de grondstoffenmarkt en onze lage productie- en distributiekosten. Het assortiment vleeskuikenvoeders komt tot stand door intensieve samenwerking en kennisuitwisseling met onze klanten.

Kennis die naast de Nederlandse bronnen zoals Schothorst Feed Research, ook uit het buitenland wordt gehaald. Onderling overleg over resultaten en het daarbij behorende rantsoen zorgt voor korte lijnen en een open communicatie. Het doel hiervan is goede reproduceerbare resultaten te verwezenlijken met een voorspellend karakter.

Techniek vleeskuikenvoeders

De vleeskuikenvoeders van Vitelia bevatten gewalste grondstoffen. Deze scherpe, grovere grondstoffen stimuleren de productie van verteringssappen in het maagdarmkanaal waardoor de darm stabiel blijft. Door het gebruik van de vacuümcoater kan een vetrijk voer gevoerd worden met behoud van korrelkwaliteit. Hierdoor kan de korrel meer energie bevatten, wat zorgt voor een lage voederconversie. Door het efficiënte gebruik van voer zit er minder ballast en ontstaat er meer rust in de darm.

Vetrijke voeders zorgen voor energieke, vitale kuikens met een goede weerstand en lage voetzoolleasies-scores.

Vleeskuikenvoeders voor iedere fase:  

Vleeskuiken Pre Start

Darmgezondheid is een belangrijke basis voor goede en constante prestaties van een vleeskuiken. Hoe eerder een kuiken vast voedsel opneemt des te beter een darm zich zal ontwikkelen. In het prille begin is de darm van een kuiken nog in ontwikkeling en permeabel. Bovendien heeft het jonge kuiken nog moeite om de pH te reguleren.

Steeds meer vleeskuikenhouders hebben de behoefte om de kuikens eerder voer aan te bieden door onder andere het uitkomstproces te verplaatsen naar de stallen. Vitelia Voeders heeft een Vleeskuiken Prestart ontwikkelt die gebaseerd is op een gezonde darm en/of orgaan ontwikkeling tijdens de eerste levensdagen van een kuiken. Dit voer bevat o.a. snel opneembare energie en makkelijk verteerbaar eiwitbronnen.

Vleeskuiken Start

Deze smakelijk en makkelijk verteerbare kuikenkruimel zorgt voor een optimale start van uw kuikens door een juiste stimulatie van de voeropname door een optimale en constante structuur van de kruimel. De nutriënten zijn uitgebalanceerd op een vloeiende overgang van nutriëntopname uit eidooier naar nutriëntopname uit vast voedsel. Dit resulteert in hoge startgewichten en een stevig darmpakket.

Vleeskuiken Groei

Dit voer is bestemd voor kuikens vanaf een leeftijd vanaf 13 dagen. Het grondstoffenpakket is goed verteerbaar en heeft een gezonde groeipotentie. Darmstabiliteit in deze periode is een erg belangrijk aandachtspunt. Afhankelijk van de wensen van de klant kan hier 15% tot 25% tarwe worden bijgevoerd.

Vleeskuiken Afmest

Dit voer is bestemd voor kuikens vanaf een leeftijd vanaf 28 dagen. In de afmestfase wordt met behulp van nutriënten en grondstoffen gestuurd op een flinke eindspurt. Afhankelijk van de wensen van de klant kunnen deze voeders gevoerd worden met 15% tot 35% tarwe.